Blogg

Alt du trenger å vite om feriepenger

Er du usikker på hvordan feriepenger fungerer? Feriepenger er en av de mest vanlige og viktige ytelsene som arbeidstakere mottar, men det kan være forvirrende

Blogg

5 tips til medarbeidersamtale som leder

Som leder kan medarbeidersamtaler være en verdifull mulighet til å evaluere prestasjoner, sette mål og utvikle karrierer. Det kan også være en utfordrende oppgave, spesielt

Blogg

5 tips til medarbeidersamtale som ansatt

Minst en gang i året holdes det medarbeidersamtale, dette for å sikre blant annet trivsel, kompetanseheving og en god dialog mellom ansatte og nærmeste leder.

implementere et hr-system
Blogg

Dette må et HR-system inneholde

Enten din virksomhet har en HR- eller personalløsning eller ikke, har vi laget en liste med de funksjonene vi mener du må ha i ditt

Blogg

Hva sier loven om overtid?

Hva er Overtid? Arbeid ut over arbeidsmiljølovens grenser for alminnelig arbeidstid regnes som overtidsarbeid. Altså blir det regnet som overtid når en arbeidstaker jobber mer

risikovurdering
Blogg

8 fordeler med en god risikovurdering

I HMS-forskriften stilles det krav til at virksomheter må vurdere risiko for farer og problemer som kan oppstå på arbeidsplassen, og hvor sannsynlig det er