Engasjement/pulsmåling

Engasjement/pulsmåling

Ingenting kan erstatte ett 1:1 møte, men når man skal identifisere tverrorganisatoriske problemer tar det for lang tid, og noen ganger ønsker medarbeidere å være anonyme for å fortelle hvordan de egentlig har det. Vi i 4human HRM tilbyr derfor løsninger for å kunne ta pulsen på virksomheten din, for å få innsikt fra medarbeiderne og iverksette reelle tiltak for å møte behovene.

Dette er med på å skape engasjerte medarbeidere. Erfaringen er at ansatte som gis ansvar og tillitt gir bedriften nærmest et ubegrenset potensial for vekst. Dette skaper også en positiv driv i organisasjonen. Engasjement/Pulsmålinger drar bl.a. nytte av funksjonalitet fra våre moduler: E-Læring, Dokumentsenter og Samtaler.