Håndbøker i 4human HRM

Håndbøker i 4human HRM

 

I 4human HRM har vi flere håndboksmaler. Dette er håndbøker som er bygget opp med struktur og innhold basert på ulike temaer. Malene er ment som et utgangspunkt for bedrifter, også skal de oppdateres etter regler, rutiner, prosesser o.l. som gjelder spesifikt for deres bedrift. 

Håndbøker som er tilgjengelig i 4human HRM: 

Personalhåndbok

Håndboken er et digitalt oppslagsverk som hjelper deg å sikre god personalpolitikk, og er et nyttig verktøy i den daglige ledelse. Du får oversikt over de mest sentrale lover og regler. En digital håndbok forenkler kommunikasjonen og gir rask tilgang til viktig informasjon for de ansatte. Personalhåndboken kan kjøpes på enten norsk eller engelsk. Les mer her.

HMS-håndbok 

Helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid er et omfattende tema med flere lovpålagte krav som det kan være vanskelig å forstå. Med HMS-håndboken får både ansatte og ledere enkel oversikt over rutiner, roller, målsettinger og lovverk. HMS-håndboken forenkler og systematiserer virksomhetens HMS-arbeid og gir rask tilgang til viktig informasjon for de ansatte. Les mer her.

Lederhåndbok – For ledere 

En lederhåndbok skal være et verktøy for ledere med personalansvar. En god lederhåndbok er en digital håndbok som vil hjelpe ledere med å utøve effektivt og enhetlig lederskap, og vil gi ledere nyttige tips til hva man bør tenke og gjøre for eksempel når vanskelige situasjoner oppstår på arbeidsplassen. Les mer her.

Onboardingshåndok

4humans digitale onboardingshåndbok inneholder informasjon, tips og prosesser som skal hjelpe bedriften med å tiltrekke og beholde talentene, samtidig som man får god oversikt over oppgaver knyttet til å ta imot en nyansatt. Den skal være med på å sikre en enhetlig onboarding for alle ansatte, slik at alle får en god start i bedriften. Les mer her.

Hold deg oppdatert om håndbøker ved å abonnere på nyhetsbrevet under.

I filmene under viser vi praktisk bruk av håndbøkene.

Gi tilgang til håndbøker/publikasjoner

Redigere innholdet i publikasjoner