Active Directory

Active Directory

4human HRM integrerer med AD (Active Directory) for samhandling og tilgangsstyring av brukere. Dette gjelder både lokal AD og Azure AD.

Gjennom samhandling med AD oppnår vi SSO – Single Sign On – som betyr at bruker kommer inn i HR-løsningen uten å legge inn brukernavn og passord.

Bruker blir tildelt en nettadresse og kan legge denne under et ikon for HR-løsningen på sin «hjemskjerm» på PC, PAD eller mobil. Vi henter ut rolleinformasjon fra AD og verifiserer at man har tilgang til valgt løsning. Dette baseres på etablerte og godkjente metoder opp mot AD.

Vi kan i oppsettet av vår HR-løsning angi at nye ansatte skal legges inn med kobling til AD som gir bruker mulighet til å logge seg på via SSO og kan gjøre dette som et steg i vår Onboarding prosess.

  • Leder kan legge inn AD-bruker og e-post for å invitere en ansatt til løsningen
  • Etter invitasjonen, når den ansatte logger inn første gang vil koblingen mellom AD og den ansatte baseres på en unik nøkkel i AD, avhengig av hva som settes på brukernavn eller e-post siden. Dette gir økt sikkerhet i løsningen