Forenklet HR for bygg, anlegg og entreprenører

Forenklet HR for bygg, anlegg og entreprenører

 

I dagens konkurranseutsatte marked er det avgjørende å være i forkant med teknologien for å oppnå suksess. Med våre skybaserte HR-løsninger kan du enkelt håndtere alle dine HR-behov på ett sted, fra onboarding og medarbeidersamtaler til kompetanseutvikling, sykefraværsoppfølging, og innsikt fra analyse om de pågående prosjektene.

Med tillit fra en rekke kunder fra bygg, anlegg og entreprenørbransjen forstår vi de unike utfordringene som følger med i industrien med HR-løsninger som forenkler og forbedrer hverdagen. Du vil også møte konsulenter som forstår bransjens utfordringer basert på praktisk erfaring.

Vi har løsninger tilpasset bransjen

Vi har ekspertise innen din bransje

Vi har tillitt fra over 100 antall kunder i bygg, anlegg og entreprenørbransjen

Utfordringer du vil løse

Flere av våre kunder har kommet med følgende utfordringer:

Forenkle onboardingsprosessen

Forenkling av onboardingprosessen i bygg- og anleggsbransjen er avgjørende for å sikre en jevn overgang for nye ansatte og for å bidra til økt produktivitet og trivsel fra dag én. 4human HRM sin modul for onboarding gir grunnlag for en digitalisert og effektiv metode for mottak av nyansatte. Man kan enkelt lage og standardisere maler utfra type stilling og rolle den nyansatte skal ha i virksomheten.

Les mer

Forenkle kompetanseoversikten

Å forenkle kompetanseoversikten i bygg- og anleggsbransjen kan være utfordrende når det finnes liten eller ingen oversikt i grunn sammen med stadig skiftende behov og utfordringer. Ved å bruke 4human Kompetanse kan man enkelt registrere og administrere ansattes ferdigheter og kunnskaper, og dermed optimalisere arbeidsprosesser og tildele oppgaver på en mer effektiv måte.

Les mer

Få struktur på sykefraværsoppfølgingen

I bygg- og anleggsbransjen, der arbeidet ofte innebærer fysisk krevende oppgaver og risikofylte arbeidsforhold, er det avgjørende å ha en grundig og strukturert sykefraværsoppfølging for å sikre både ansattes helse og sikkerhet samt bedriftens effektivitet og produktivitet. Modulen for sykefraværsoppfølging i 4human HRM gir lederne og HR en meget god støtte for å kunne følge opp den ansatte som er sykemeldte med bl.a. visuelle fraværskalendere, mønsterbaserte varslingsprosesser, intuitive støtteprosesser og gode hjelpeveiledninger.

Les mer

Få stålkontroll på dine HR-data ved bruk av analyse

For å kunne ta informerte beslutninger som styrker virksomheten og øker effektiviteten, er det avgjørende å ha stålkontroll på HR-data. I HR-analysemodulen som er bygget på Power BI vil de forskjellige dashboardene gi en visuell fremstilling av rapporter og nøkkeltall fra din virksomhet. Her kan virksomhetene selektere etter år, kvartal, stillinger, og ønsket del av organisasjonen.

Les mer

Optimaliser ansattreisen med nøkkelfunksjonene i 4human HRM

Med 4human HRM kan du dekke HR-behov i bygg, anlegg og entreprenørbransjen med følgende utvalgte moduler:

Vi har hjulpet selskaper som

Tips til innsikt

Vil du vite mer?

Kontakt oss for mer informasjon eller book en demo i dag!

.