Arkivsystemer

Arkivsystemer

Hvis ditt selskap eller organisasjon bruker et arkivsystem kan 4human opprette en integrasjon mellom HR-systemet og arkivsystemet, eksempelvis mot Documaster. Gjennom integrasjonen kan HR-systemet fungere som master mot arkivsystemet for ansattdata og organisasjonsstruktur.

Gjennom å definere et regelsett kan man bestemme hvilke dokumenter som skal eksporters, og når de skal eksporteres, til arkivsystemet. F.eks. kan alle dokumenter som lagres i den ansattes personalmappe automatisk overføres til selskapets arkivsystem.

På den måten sikrer man at selskapet etterlever lovpålagte, eller interne, krav og retningslinjer koblet til oppbevaring av bevaringsverdige dokument.