HMS-håndbok

Hvorfor bruke 4humans HMS håndbok?

Helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid er et omfattende tema med flere lovpålagte krav som det kan være vanskelig å forstå. Med HMS-håndboken får både ansatte og ledere enkel oversikt over rutiner, roller, målsettinger og lovverk. HMS-håndboken forenkler og systematiserer virksomhetens HMS-arbeid og gir rask tilgang til viktig informasjon for de ansatte. For å hjelpe deg, så har vi i 4human skrevet en blogg på hva som bør være med i en HMS-håndbok.

Fordeler med 4humans HMS-håndbok

 • Oppfyller offentlige krav
 • Ansatte blir mer selvhjulpne
 • Tilgang til viktige maler i HMS-arbeidet
 • Automatisk oppdatering ved lovendringer
 • Hele virksomheten får tilgang til nyhetsstrøm
 • Enkel å bruke og tilgjengelig i alle digitale flater
 • Enkel å oppdatere og tilpasses egen virksomhet
 • Færre spørsmål rettes til administrasjon og ledelse
 • Enkelt å holde oversikt over bedriftens HMS-rutiner
 • Komplett og oppdatert informasjon, samlet på ett sted
 • Samhandling og enkel integrasjon med vår E-læring funksjon

Bruk 4humans skybaserte maler

Erfarne konsulenter har i samarbeid med advokater utarbeidet en grundig mal bestående av virksomhetsspesifikke forslagstekster og tilhørende lovtolkninger for hvert enkelt tema. Dermed er det enkelt å ta utgangspunkt i malen og skreddersy denne til din virksomhets behov.

hms-håndbok

Hva finner jeg i 4humans HMS-håndbok?

Virksomhetens HMS-håndbok skal være et oppslagsverk med informasjon om virksomhetens interne regler og praksis.

Du vil finne nyttige opplysninger om blant annet:

 • Kartlegging av arbeidsmiljø og vurdering av risiko
 • Målsetting og handlingsplan for HMS
 • Oppfølging av HMS i praksis
 • Organisatorisk og psykososialt miljø
 • Måling og overvåking av HMS
 • Avvikshåndtering m.m

Vi i 4human har i samarbeid med advokater utarbeidet en grundig mal bestående av virksomhetsspesifikke forslagstekster og tilhørende lovtolkninger for hvert enkelt tema. Dermed er det enkelt å ta utgangspunkt i malen og skreddersy denne til din virksomhets behov.

Egendefinerte håndbøker

Hvis du ønsker å definere egne håndbøker er 4human HRM utmerket til dette. Du kan sette opp håndbøker helt spesialtilpasset til din virksomhet. Dette kan for eksempel være håndbøker som organiserer arbeidsrutiner, produkt, opplæring og kvalitetssikring.

Våre rådgivere bistår blant annet med å

 • Kartlegge interne rutiner og retningslinjer
 • Bearbeide og skreddersy innhold til digital håndbok
 • Implementere håndbøkene i deres virksomhet