Lønnssystemer

Lønnssystemer

4human HRM har gjennom 15 år opparbeidet ledende kompetanse knyttet til integrasjoner med tilliggende systemer. Det er et av våre DNA’er. Vi integrerer i dag med de aller fleste lønnssystem på det norske markedet.

Gode integrasjoner er en vesentlig forutsetning for å få utbytte av en HR-løsning. Målsetningen er at våre kunder registrerer ansattdata en gang og sørger for at disse dataene er master for andre omkringliggende systemer hvor lønnssystem er et av de mest sentrale.

Vi har eget API (Web services) som dekker det meste av behovet for overføring av data. Fil-integrasjoner håndteres også der dette er aktuelt. Dette gjennomføres i samarbeid med andre systemleverandører og deres API-grensesnitt.

Vårt integrasjonsteam tilbyr også skreddersydde integrasjoner til spesifikke kundesystemer eller etter kundeønsker. Data som overføres er normalt person- og organisasjonsdata, brukerdata, fraværsdata, variable lønnstransaksjoner samt kompetanse- og lønnsinformasjon.