LMS-systemer

LMS-systemer

4human kan etablere en integrasjon mellom 4human HRM og eksternt LMS-system. Fordelen med dette er at kunden får et helhetlig og sømløst system for kompetansehåndtering, fra kompetansebyggende til administrasjon og oversikt.

4human HRM kan være master mot LMS-systemet på ansattdata og organisasjonsstruktur. Ervervede kompetanser i LMS-systemet kan deretter importeres til 4human HRM og kompetanseoversikten oppdateres automatisk. På denne måten oppnår man bedre kontroll på data og fjerner behovet for å registrere data i flere systemer.

Gjennom å opprette Single Sign On (SSO) kan brukeren skifte mellom HR-systemet og LMS-løsningen uten å logge inn hver gang man bytter applikasjon. Dette forenkler prosessen for sluttbrukeren. Hvis selskapet har opprettet et læringsprogram i 4human HRM og brukeren skal gå fra en oppgave til en ekstern kurs som oppgaven peker mot kan man gjøre dette på en sømløs måte.