Integrasjon

Integrasjon

Funksjonsrike HR-Integrasjoner

Gode HR-integrasjoner har i over 15 år vært selve DNA’et for å levere komplette HR løsninger til våre kunder. Fokuset er at data skal registreres ett sted og en gang. Integrasjons løsningen skal håndtere resten av flyten. Vi har meget god erfaring på å bruke alt fra filbaserte integrasjoner til API integrasjoner.

HR-systemene blir i større og større grad implementert som et mastersystem i virksomhetene, og det medfører at det strengt tatt ikke finnes HRM-prosjekter som ikke også er integrasjonsprosjekt. Skal du lykkes med en full digitalisering av et HRM prosjekt må man implementere smarte og effektive løsninger for informasjonsflyt mellom systemer i virksomheten. For å lykkes med dette er integrasjoner en avgjørende faktor.

Alle HR-leverandører snakker i dag om integrasjoner, og støtter integrasjoner. Men integrasjon i seg selv er mye mer enn ordet integrasjon. Det er helt avgjørende at innholdet i API’ene støtter opp om dine prosesser. Mangler ett felt i et API, kan det være avgjørende for at du ikke lykkes med en sømløs dataflyt mellom dine systemer. Og på den måten mister effekten du ønsker ved å ta i bruk den nye HR-løsningen.

4human har vært en pionér i dette markedet gjennom mer enn en dekade, og vår erfaring er at integrasjoner er komplekst og må tas på alvor om du skal sikre en ønsket effekt. Funksjonsrike API’er er helt avgjørende for å få til dette.

Videre kan det tilbys skreddersydde integrasjoner fra vårt integrasjonsteam som har egne utviklingsressurser. Data som overføres er normalt person, organisasjonsdata og lønnsinformasjon. I tillegg er det ofte behov for å overføre data for arbeidstider/arbeidsplaner og fraværsdata. Det kan også overføres kompetansedata, og brukerinformasjon.

I dag har 4human HRM satt opp integrasjoner mot de fleste av våre kunder vedrørende lønn og fraværs systemer.

Våre standard HR-integrasjoner

4human har standard integrasjoner med blant annet følgende systemer:

Lønnsystem

 • Visma.net Payroll
 • Visma Lønn
 • Tripletex 
 • Power Office GO
 • UniMicro
 • Huldt&Lillevik
 • Xledger
 • SAP
 • SD Worx 
 • Unit 4 (Agresso)
 • Visma HRM
 • Visma Paga (Bluegarden)
 • Lessor

Timesystem

 • Wintid
 • Tempus
 • Tidsbanken
 • Quinyx
 • Worksoft
 • Tamigo
 • Planday
 • GAT Soft
 • Tidbank
 • Kronos
 • Maconomy

Active Directory (Ad)

 • Azure AD
 • On Prem AD løsninger

APIer

4human HRM leverer åpne API basert Swagger på forespørsel