Integrasjon

Integrasjon

Funksjonsrike HR-Integrasjoner

Gode HR-integrasjoner har i over 15 år vært selve DNA’et for å levere komplette HR løsninger til våre kunder. Fokuset er at data skal registreres ett sted og en gang. Integrasjons løsningen skal håndtere resten av flyten. Vi har meget god erfaring på å bruke alt fra filbaserte integrasjoner til API integrasjoner.

HR-systemene blir i større og større grad implementert som et mastersystem i virksomhetene, og det medfører at det strengt tatt ikke finnes HRM-prosjekter som ikke også er integrasjonsprosjekt. Skal du lykkes med en full digitalisering av et HRM prosjekt må man implementere smarte og effektive løsninger for informasjonsflyt mellom systemer i virksomheten. For å lykkes med dette er integrasjoner en avgjørende faktor.

Alle HR-leverandører snakker i dag om integrasjoner, og støtter integrasjoner. Men integrasjon i seg selv er mye mer enn ordet integrasjon. Det er helt avgjørende at innholdet i API’ene støtter opp om dine prosesser. Mangler ett felt i et API, kan det være avgjørende for at du ikke lykkes med en sømløs dataflyt mellom dine systemer. Og på den måten mister effekten du ønsker ved å ta i bruk den nye HR-løsningen.

4human har vært en pionér i dette markedet gjennom mer enn en dekade, og vår erfaring er at integrasjoner er komplekst og må tas på alvor om du skal sikre en ønsket effekt. Funksjonsrike API’er er helt avgjørende for å få til dette.

Videre kan det tilbys skreddersydde integrasjoner fra vårt integrasjonsteam som har egne utviklingsressurser. Data som overføres er normalt person, organisasjonsdata og lønnsinformasjon. I tillegg er det ofte behov for å overføre data for arbeidstider/arbeidsplaner og fraværsdata. Det kan også overføres kompetansedata, og brukerinformasjon.

I dag har 4human HRM satt opp integrasjoner mot de fleste av våre kunder vedrørende lønn og fraværs systemer.

Skreddersydde integrasjoner

Integrer Microsoft Active Directory (AD) med din HR-masterdataløsning

20+ års erfaring med integrasjoner

Våre standard HR-integrasjoner

4human HRM har standard integrasjoner med blant annet følgende systemer:

Integrasjon med Visma.net Payroll

 


Integrasjon med Tripletex


Integrasjon med PowerOffice Go

 

Integrasjon med Visma Enterprise Plus


Integrasjon med 24SevenOffice


Integrasjon med UniMicro

Integrasjon med Xledger


Integrasjon med SAP


Integrasjon med SD Worx

Integrasjon med Unit 4


Integrasjon med Lessor


Integrasjon med Visma Bluegarden

Integrasjon med WinTid


Integrasjon med Tidsbanken

Integrasjon med Tempus

Integrasjon med Quinyx


Integrasjon med WorkSoft

Integrasjon med Tamigo

Integrasjon med Planday


Integrasjon med ProMark

Integrasjon med GAT Soft

Integrasjon med Tidbank


Integrasjon med Kronos

Integrasjon med Deltek Maconomy


Integrasjon med SmartDok

Active Directory (AD)

  • Azure AD
  • On Prem AD løsninger

APIer

4human HRM leverer åpne API basert Swagger på forespørsel