Om oss

Vi er 4human

Det er en grunn til at vi heter 4human. Vi er til for mennesker – mennesker hos våre kunder, samarbeidspartnere og våre egne ansatte. Alt vi gjør dreier seg om mennesker. Andre kan snakke om teknologi, vi foretrekker å snakke om mennesker. Hvordan vi som systemleverandør hver dag kan bidra til at enkeltindivider hele tiden utvikler seg, blir ivaretatt, har de rette forutsetningene for å utføre sin jobb effektivt og med fokus på å forenkle og forbedre verdikjeden for sine kolleger, kunder og samarbeidspartnere. Til dette lager vi software som hjelper mennesker.

om oss i 4human

4human forenkler og forbedrer arbeidsdagen for mer enn 400.000 ledere og ansatte i norske og internasjonale virksomheter innenfor HR og kvalitetsstyring. Mer enn 1.800 virksomheter bruker daglig våre programvareløsninger. 

For mange er 4human deres digitale HR- eller HMS/Kvalitets-assistent. For andre er 4human deres første interaksjon med arbeidsdagen gjennom vår skybaserte løsning. Flere enn 400.000 brukere forbinder oss med selskapet som leverer effektive reisesystemer for deres bedrift, slik at de ikke trenger å bruke unødvendig tid på manuelle aktiviteter.

Vi er under stor vekst og jobber med selskaper i alle størrelser og bransjer, både i offentlig og privat sektor. Vi leverer HR-løsninger til SMB og store virksomheter i privat og offentlig sektor over hele landet. Vi ser fremover, bygger tillit og leverer kvalitet i det vi gjør. Det er dette som har fått oss her vi er.

Alle våre produkter er skybaserte og alltid tilgjengelige uansett hvor du er. Dette gir deg som kunde mange fordeler: stabilitet, fleksibilitet, skalerbarhet, tilgjengelighet, brukervennlighet og det er godt for miljøet.

Vi legger stolthet og ære i at våre kunder kan jobbe profesjonelt med menneskene i egen organisasjon og utvikle en god virksomhetskultur som støtter om kundenes forretningsmål.

Forretningside

4human forenkler og forbedrer hverdagen for mennesker

Vi legger til rette for at alle ansatte, uavhengig av plass i selskapet, jobber smartere, enklere og på den måten frigjør tid til verdiskapende arbeid for virksomheten.  Målet for alle våre forretningsområder er å gjøre våre kunders ledere og medarbeidere bedre, ved bruk av digitalisering og informasjonssystemer som gir umiddelbar effekt.

Vår visjon

Vi forenkler og forbedrer hverdagen for mennesker, ansatte, og ledere i norske og internasjonale virksomheter.

Våre verdier

Helt siden oppstarten har vi tenkt fremover, vi har aldri stått på stedet hvil. En av årsakene til at vi er her i dag er våre kunder som hele tiden utfordrer og utvikler oss, våre ansatte og ikke minst våre kjerneverdier:

 • Kvalitet
 • Tillit
 • Fremtidsrettet

Innovasjon og sikkerhet – vi stiller kvalitetskrav til oss selv

4human er Norges ledende leverandør av HR-systemer, HMS- og Kvalitetstyringssystemer og har siden starten jobbet aktivt og introdusert nye løsninger som forenkler og forbedrer arbeidsdagen for ansatte og ledere.

Innovasjon har et høyt fokus i vårt daglige arbeid. Vi har siden starten banet vei i HR-segmentet og blir stolte når våre konkurrenter adopterer våre løsninger. Det viser at markedet verdsetter våre innovasjoner. For oss gjelder det hele tiden å ligge i forkant. I disse dager er sikkerhet og kvalitet høyt oppe på agendaen til alle virksomheter. Dette tar vi på alvor.

Våre HR-systemer hjelper våre kunder til å forenkle og forbedre alt HR-arbeidet, og i den sammenheng håndtering av personsensitiv informasjon. Kundene våre skal håndtere og holde styr på mange ansatte og mye personlig informasjon og personvernloven stiller strenge krav til at virksomhetene har kontroll på dette.

4humans HR-løsninger hjelper kundene til å håndtere personlige data på en sikker og trygg måte. Både gjennom rollestyring, tilgangsstyring, datamodell og sikker lagring. Dette sikrer at data ikke kommer på avveie, går tapt eller på annen måte blir ødelagt.

Vi setter oss skyhøye mål for at våre kunder skal være trygge på at personvern (GDPR), sikkerhet og informasjonssikkerhet er ivaretatt.
I 4human har vi derfor sertifisert oss på hele fire ISO-standarder og vi er den første, og så langt den eneste virksomheten i Norge som er sertifisert på ISO27701 – Håndtering av personopplysninger. For oss er dette en selvfølge, og vi er sikre på at konkurrentene kommer til å komme etter også på dette området.

Vi er ISO sertifisert etter følgende standarder:

Selskaper

4human er et konsern bestående av ledende programvareselskaper innen HR, HMS og ledelsessystemer for HMS & Kvalitetsstyring. 4human har kontorer i Tønsberg, Oslo og Skien. 

 • 4human HRM
 • 4human TQM
 • 4human QM365

Nøkkeltall

 • 43% kvinneandel
 • 400.000 brukere
 • 1.800 kunder
 • 100 ansatte
 • 97% kundetilfredshet
 • 66 års erfaring

Samfunnsansvar

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Vi i 4human ønsker å ta ansvar, men vet samtidig at vi ikke kan gjøre alt. Vi har derfor valgt 5 av de til sammen 17 bærekraftsmålene hvor vi mener vi kan gjøre noe innenfor hvert av målene.

Vi ønsker også å bidra til å hjelpe andre og støtter årlig ideelle organisasjoner som jobber lokalt og/eller på tvers av landegrensene.

Vår historie

4human er et vekstselskap og har hatt en sterk utvikling det siste tiåret. Selskapet er i dag et rendyrket SW-tech hus med en klar strategi om å levere programvare og tjenester innenfor HR, HMS og Kvalitetsstyring, som leverer HR-systemet 4human HRM og HMS & Kvalitetsstyringssystemene 4human TQM Enterprise og 4human QM365. Alle våre løsninger er skybaserte og alltid tilgjengelig uansett hvor du er og på alle enheter. Dette gir deg som kunde mange fordeler: stabilitet, fleksibilitet, skalerbarhet, tilgjengelighet, brukervennlighet og det er godt for miljøet. 

Vi har mer enn 1.800 selskaper med mer enn 400.000 ansatte som daglig bruker våre systemer og har kunder i alle størrelser og bransjer som:

 • Handel og tjenesteyting
 • Varehandel og detaljister
 • Helse og velvære
 • Bank, finans og forsikring
 • Bygg og anlegg
 • Juridisk virksomhet
 • Fisk og sjømat
 • Luftfart
 • Utdannelse og forskning

4human er en pionér og har i mer enn 60 år jobbet i HRM-segmentet. Selskapet er arnestedet for Norsk Lønn og Personal (NLP) som ble brukt som ble brukt som lønnssystem i nesten alle norske kommuner og fylkeskommuner. 

Siste halvdel av 2000-tallet besluttet selskapet å satse sterkt innenfor nye HR segmenter, og utviklet reiseregningssystemet AD Travel (i dag bedre kjent som 4human HRM Travel). Siden 2007 har 4human levert sitt skybaserte HRM system. Selskapet ser store muligheter innenfor HR segmentet, som er det neste store innenfor administrative løsninger for næringslivet etter de siste ti-års fokus på implementering av ERP- og CRM løsninger.

Våre skybaserte HRM løsninger:

 • Effektiviserer personalprosesser
 • Gir oversiktlig ansattportal
 • Ivaretar personvernsikkerhet
 • Inkluderer maler for medarbeidersamtaler
 • Maler for arbeidskontrakter med digital signering
 • Reduserer sykefravær
 • Forbedrer oppfølgingsrutiner
 • Digitale opplærings- og kompetansemoduler
 • Timeregistrering og arbeidsplaner
 • Sikrer positive og engasjerende onboarding prosesser av nyansatte
 • Trygger Kvalitet og HMS prosesser 
 • Digitale personal- leder- og HMS håndbøker

Våre løsninger bidrar helt enkelt til at ledere og medarbeidere blir bedre i sine roller.

4human har et stort utviklingsteam som jobber med å videreutvikle 4human HRM, TQM Enterprise og QM365, samt skreddersyr integrasjoner for kunder som sikrer sømløs dataflyt. Våre digitale HR-løsninger bidrar også til effektiv digitalisering av det offentlige Norge, gjennom tett integrasjon med elektroniske tjenester fra Altinn og Nav.

4human HRM Travel er vårt reiseregningssystem for digitalisering og forenkling av utlegg og reiseregninger. 4human HRM Travel er et moderne verktøy for ledere og ansatte for håndtering og godkjenning av reiseregninger og utlegg.

Vi jobber hardt og målrettet for å hjelpe norske selskaper med å digitalisere deres HR prosesser. Vi skal forenkle og forbedre arbeidsdagen til leder og ansatte i norske og internasjonale virksomheter, og vår forpliktelse til kundene er:

                                                                                        

                                                                                            We Simplify and Improve