Endringsledelse

Endringsledelse

Det å implementere et HR-system innebærer i de fleste tilfeller å gjennomføre et endringsprosjekt. Manuelle rutiner og metoder erstattes ofte av nye digitale funksjoner som også involverer funksjoner ut mot den enkelte ansatte. Organisasjonen skal jobbe digitalt med HR arbeidet sitt og dette setter ofte krav til at ledere og ansatte må jobbe på en ny måte. HR arbeidet får på denne måten en direkte påvirkning fra ledere til ansatte og vil normalt få en langt mer strategisk og ikke minst synlig forankring i hele organisasjonen. Da er det helt avgjørende at man sikrer en vellykket implementering som støtter opp om selskapets HR strategi.

Og, hvordan sikrer du at du skaper innsikt og eierskap til endringer i organisasjonen?

Vår erfaring er at de mest vellykkede implementeringene av HR-systemer er der hvor kundene har klart å forankre og mobilisere hele organisasjonen. Disse kundene har håndtert implementeringen som et endringsprosjekt og derigjennom sikret en bred adopsjon av løsningen i organisasjonen. Disse kundene tar raskt ut effektiviseringsgevinster.

Vi i 4human er eksperter på HR tjenester og løsninger og kjenner beste praksis og sikrer en systemmessig suksessfull implementering. Du som kunde må dedikere endringsagenter eller endringsledere for implementeringsprosjektet. Mange kunder besitter ikke denne kompetansen internt, og vi i 4human kan også være behjelpelig med å sikre endringsagenter, eller garantister for dette.   

Vi kan tilby deg en trygghetsgaranti slik at alle stakeholdere blir inkludert og ivaretatt.

Vi i 4human støtter deg med all vår erfaring knyttet til implementering av HR-systemet og hjelper deg mer enn gjerne med å holde balansen i endringsprosjektet.

Noen viktig elementer vi kan hjelpe deg å tenke på og håndtere er:

 • Konflikthåndtering
 • Situasjonsbestemt
 • Medarbeiderskap
 • Hvordan motivere seg selv?
 • Relasjonsledelse
 • Bærekraftig bedriftskultur
 • Prosjektledelse
 • Kontinuerlig utvikling
 • Medarbeiderskap
 • Rammebetingelser
 • Rolleforståelse
 • Balanse i egen jobbhverdag
 • Selvledelse
 • Lede andre
 • Forventningsavklaring
 • Planlegge og gjennomføre
 • Refleksivitet
 • Administrasjon
 • Trygg som medarbeider / leder