Fagsystemer

Fagsystemer

Det er et skifte i markedet, fra at lønns- og timesystemer har vært master til å håndtere ansattdata, til at dette nå i det aller fleste tilfeller håndteres av HR-systemet. Dette stiller store krav til at HR-systemet kan integrere med virksomhetenes fagsystem.

Gjennom å integrere HR-systemet med bedriftens Fagsystemer kan et selskap oppnå store synergier og effektiviseringer. Eksempler på fagsystemer er:

Integrasjon mellom 4human HRM og Fagsystemer kan etableres på forskjellige nivåer. 4human HRM kan fungere som master på ansattdata og organisasjonsstruktur og kan oppdateres automatisk i Fagsystem gjennom etablerte integrasjoner.

Det er også mulig å etablere Single Sign On (SSO) mellom HR- og Fagsystemet da via f.eks. Azure AD. På denne måten kan brukere skifte mellom applikasjonene uten å logge inn hver gang.