Last ned

Last ned

Her får du en oversikt over vårt nedlastingsbibliotek. Her finner du Guider, Sjekklister og Artikler du kan laste ned. Alle våre ressurser er gratis. Og sjekklistene er  interaktive! Dermed kan du gjøre de dine egne, tilpasset til din bedrift.

Last ned gratis HR Guide

Har du tenkt på hva som skjer etter at en nyansatt har underskrevet arbeidskontrakten, og på alle aktiviteter som kommer i etterkant? Vår Guide tar nettopp for seg dette, og tar opp funksjoner du bør se etter når du velger deg ut et HR-system.

Onboarding sjekkliste

En vellykket onboarding vil gi økt motivasjon til den nyansatte, som vil føle seg ivaretatt av selskapet rett etter signering av arbeidsavtale. Last ned gratis og interaktiv sjekkliste, og gjør den din egen!

Medarbeider sjekkliste

En god medarbeidersamtale vil sørge for bedre tillit mellom leder og ansatte, og bidra til at ansatte får økt motivasjon når det kommer til daglige arbeidsoppgaver. Last ned sjekklisten, og gjør den din egen!

HMS sjekkliste

Å få oversikt over mulige risikoer og faremomenter, vil gjøre deg og dine medarbeidere bedre rustet for å avdekke eventuelle ulykker og skader på arbeidsplassen. Godt HMS-arbeid vil derfor føre til en tryggere «feeling» på kontoret.

10 tips på hvordan du sikrer en vellykket onboarding

Vi gir deg 10 gratis tips på hvordan du kan sikre en vellykket onboarding av dine nye ansatte, og hvordan kunder kan dra nytte av alle funksjonene av dagens HR-løsninger. Gratis nedlasting.

10 reasons how you ensure successful onboarding

As a manager it is crucial that you engage new arrivals immediately after the employment agreement is signed. Here are 10 onboarding tips to ensure successful onboarding. Free download.