Last ned

Last ned

Her får du en oversikt over vårt nedlastingsbibliotek for å få faglig påfyll og innsikt. Her finner du guider, sjekklister og artikler du kan laste ned kostnadsfritt.

HR-system guide: Lær hvilke moduler som anbefales


Har du tenkt på hva som skjer etter at en nyansatt har underskrevet arbeidskontrakten, og på alle aktiviteter som kommer i etterkant? HR-system guiden tar nettopp for seg dette, og tar opp funksjoner du bør se etter når du skal vurdere et HR-system.

HR-årshjul:
Sjekkliste for den årlige HR-syklusen


Denne sjekklisten gir ikke bare HR-ledere og ansatte en klar oversikt over planlagte hendelser, men det gir også rom for fleksibilitet når det gjelder håndtering av uforutsette situasjoner.

7 ting som effektiviserer virksomheten din med sykefraværsoppfølging

Last ned guide om 7 ting som bremser ned virksomheten din ved manglende sykefraværsoppfølging, og forstå hvordan du kan håndtere utfordringene som følger med.

Guide: Slik lykkes du med datadrevet innsikt ved hjelp av HR-analyse – Tips & triks


Vil du optimalisere din HR-hverdag og ta bedre beslutninger basert på data? Last ned vår guide om datadrevet HR-analyse for å oppdage hvordan du kan samle, organisere og analysere HR-data på en effektiv måte for å støtte og berike beslutningsprosesser i din organisasjon. Denne guiden gir deg tips og triks til hvordan HR-hverdagen kan bli mer effektiv.

 

Sjekkliste:
For en bedre onboarding

 

Du har nettopp vært gjennom en omfattende rekrutteringsprosess, og etter mye arbeid er du sikker på at du har ansatt den riktige kandidaten. Men hva nå? Følger du opp den ansatte på noen måte? Eller venter du bare til første arbeidsdag? Last ned sjekklisten og sørg for en vellykket onboarding til den nye medarbeideren. Dette vil gagne virksomheten i form av økt produktivitet og trivsel på arbeidsplassen.

Medarbeidersamtale sjekkliste – Gjør den din egen!Gode og effektive medarbeidersamtaler vil gagne både deg som leder og dine ansatte. Et slikt møte vil sørge for bedre tillit mellom begge parter, noe som vil forenkle det daglige samarbeidet til dine medarbeidere. 

Denne sjekklisten gjennomgår hva du bør tenke på førunder og etter samtalen. Sjekklisten er interaktiv, slik at du kan gjøre den til din egen!

The Ultimate EU Pay Transparency Directive Guide

 

Er din virksomhet klar for å ta ledelsen i å fremme likestilling i lønnspraksis? Last ned den ultimate guiden om likelønnsdirektivet (EU Pay Transparency Directive) og få innsikt i hvordan du kan sikre lik lønn for likt arbeid! Guiden med tilhørende data er produsert av Sysarb, partner av 4human innen lønnskartlegging.

HMS Sjekkliste
– Gjør den din egen!

 

HMS-arbeid, HMS-plan og HMS-krav? HMS i seg selv er et ganske så vidt tema, og ofte er det vanskelig å vite hvor du skal starte med HMS-arbeidet. For å gjøre arbeidet til din bedrift noe lettere, har vi i 4human valgt å utarbeide en HMS-sjekkliste på hvordan du kommer i gang med HMS-arbeidet. Sjekklisten er interaktiv, så her kan du bearbeide den slik du selv ønsker.

HR Tech Outlook Europe article: Best HR practices with 4human

 

Today, creating a personal register through a digital HR-platform is not enough. If you want to succeed with a full digitization of an HRM project, you must implement smart  solutions for information flow between systems in your business. Our CEO, Bjørnar T. Andersen, talks about simplifying and improving HR practices through integrated solutions in this article by HR Tech Outlook Europe. 

Guide: Slik løser du utfordringer med kompetanse i bygg- og anleggsbransjen


Det kreves at ledere må ta en proaktiv og strategisk tilnærming til kompetansestyring innen bygg- og anleggsbransjen. Dette kan bidra til å sikre at organisasjonen har den rette kompetansen til enhver tid for å møte bransjens krav og oppnå suksess på både kortsiktig og langsiktig basis. Last ned guide for å forstå hvordan du løser utfordringer med kompetanse i bygg- og anleggsbransjen.

Sjekkliste: Forenklet HR for bygg, anlegg og entreprenører

I en virksomhet i bygg- og anleggsbransjen er HR-prosessene avgjørende for å sikre en effektiv og velfungerende arbeidsstyrke. Denne sjekklisten er utviklet for å veilede HR-ledere og beslutningstakere i bygg- anlegg- og entreprenørbransjen på grunnleggende HR-prosesser som er essensielle å ha på plass i en virksomhet i bransjen.

Innsikt innen kvalitetsledelse?

Få oversikt over prosesser, dokumenter, avvik, risiko og deres forbedringsarbeid.

Få innsikt knyttet til kvalitet- og styringssystemer.

Få innsikt knyttet til nettbasert ledelsessystem.