Lønnstransparens

Lønnstransparens

Verktøy for likestilt lønn blant ansatte

Lønnstransparens refererer til åpenheten rundt lønnsinformasjon i en organisasjon, der ansatte har tilgang til informasjon om lønningene til kollegene eller har innsikt i lønningsstrukturen generelt.

Det nye EU-direktivet om lønnstransparens «EU Pay Transparency Directive» ble stemt gjennom med majoritet i EU 30. mars i 2023, og er et signifikant steg nærmere i å minske EU’s lønnsgap mellom kvinner og menn og omfatter nesten samtlige regulatoriske trender på globalt nivå innen området likestilt lønnssetting. Alle virksomheter i EU er pålagt å implementere dette senest innen juni 2026. Last ned den ultimate guiden om likelønnsdirektivet for å få mer innsikt her.

Hør administrerende direktør, Bjørnar T. Andersen i 4human og Daniel Edenholm, Pay Transparency Ekspert i Sysarb snakke om hvordan du kan forberede deg før EU-direktivet inntreffer i Digitaliseringspådden under.

Hvorfor bruke 4humans lønnstransparensmodul?

4human leverer markedets mest komplette HRM-løsning. Med modulen lønnstransparens hjelper vi deg med likeverdig og rettferdig arbeidsplasser, hvor du som arbeidsgiver må fokusere på lik lønn for likt arbeid. Med lønnstransparens modulen vår bidrar vi med å gjøre det enklere å finne systematiske lønnsforskjeller mellom menn og kvinner, og å gi de ansatte rett til informasjon om de behandles likestilt eller ikke med sine kolleger i samme konsern/virksomhet.

Fordeler:

 • Sikrer virksomheter om å beholde sine topptalenter
 • Øker engasjement hos medarbeiderne
 • Reduserer regulative og lovlige risikoer 

Viktige funksjoner med 4humans lønnstransparensmodul i praksis

Viktige funksjoner i 4humans lønnstransparensmodul i samarbeid med Sysarb er lønnskartlegging, lønnsrevisjon, HR-eksperter, jobbarkitektur og lønnsstatistikk.

Lønnskartlegging

Enkel lønnskartleggingsprosess som effektiviserer lønnskartlegging gjennom hele prosessen, alt fra arbeidsvurdering til dyptgående AI- og datadrevne analyser, lønnssammenligninger og sluttrapporter.

 • Steg 1 – Importere data via integrasjonsplattformen 4human/Sysarb
 • Steg 2 – Analysere data med Sysarbs AI og statistiske analyser
 • Steg 3 – Last ned rapporter
 • Steg 4 – Kommuniser og forbedre interne metoder


Lønnsrevisjon

Lønnsrevisjon-funksjonaliteten optimaliserer revisjonsprosessen og forenkler hele lønnsprosessen samt. kan tilpasses etter dine behov.

Alle justeringer og endringer som gjøres i forbindelse med Lønnskartlegging og lønnsrevisjonen i Sysarb, overføres tilbake til 4human HRM. Det betyr at all masterdata ligger ett sted. 

4human HRM kommuniserer direkte tilbake til lønnsystemet ved lønnsjusteringer som er gjort i Sysarb.

HR-eksperter

Eksperttjenester som guider kundene gjennom en reise for rettferdig lønn i virksomhetene med velprøvde metoder opparbeidet gjennom 20 år. Et utvalg av HR-tjenester består av:

 • Lønnskartlegging
 • Policy og praksis
 • Samarbeid med fagorganiserte
 • Arbeidsvurdering og jobbarkitektur
 • Lønnskriterier og prestasjonsvurderinger
 • Lønnsmodeller og struktur

Jobbarkitektur

Et rammeverk for jobbarkitektur som gjør det mulig å skape sin egen jobbarkitektur med transparente karriereveier som følger EUs direktiv for lønnstransparens.

Med bakgrunn i det nye EU-direktivet om lønnstransparens blir virksomhetene i Europa pålagt å innføre jobbarkitektur for å være kompatibel med det nye direktivet.

Virksomhetene blir pålagt å presentere lønnsskalaer, løsnnsintervall for alle jobbprofiler og synlige karriereveier for alle medarbeidere. Dette betyr at standard arbeidsavurderinger ikke vil være tilstrekkelig.

Lønnsstatistikk

Markedsdatabase med omfattende data fra ulike bransjer. Databasen dekker kompetansenivåer og karrierespor fra ulike stillinger. Ved å analysere og sammenligne ulike stillinger kan du sikre at du tilbyr konkurransedyktig lønn som tiltrekker og beholder ansatte.

Lønnsstatistikk funksjonen inneholder data fra over 1 million ansatte som gir en konkurransefordel når det kommer til å tiltrekke seg nye talenter.

Vil du vite mer?

Kontakt oss i dag for å lære mer om lønnstransparensmodulen!