Håndbøker

Håndbøker

4humans digitale Håndbøker. Ett oppslagsverk for ansatte og ledere

Digitale håndbøker fungerer som et oppslagsverk for både ansatte og ledere. Innholdet i håndbøkene er utviklet av fageksperter og jurister, og gir deg en enkel oversikt over regelverk og rutiner. Håndbøkene er nettbaserte og alltid tilgjengelige, i tillegg til at innholdet til enhver tid er oppdatert juridisk.

Alle våre håndbøker kan leveres som egne oppslagsverk eller som en modul i 4human HRM.

personalhåndbok 4human

Fordeler med 4humans håndbøker

 • Innholdet er utviklet av fageksperter
 • Automatiske oppdateringer ved lovendringer
 • Samle all informasjon om gitt tema på et sted
 • Bedre oversikt over rutiner og arbeidsoppgaver
 • Ansatte blir mer selvhjulpne
 • Færre spørsmål rettes administrasjon og ledelse
 • Tilgang til viktige maler utarbeidet av fageksperter
 • Enkel å bruke og tilgjengelig på alle digitale flater
 • Enkel å oppdatere og tilpasse til din egen virksomhet
 • Samhandling og enkel integrasjon med vår e-læringsfunksjon

Hvilke digitale håndbøker tilbyr 4human?

Personalhåndbok

Hvorfor bruke 4humans personalhåndbok?

HMS - Håndbok

Hvorfor bruke 4humans HMS håndbok?

Lederhåndbok

Hvorfor bruke 4humans Lederhåndbok

Onboardingshåndbok

Hvorfor bruke 4humans Onboardingshåndbok

Employee handbook

Why use 4humans employees handbook?

Våre rådgivere bistår med blant annet:

 • Kartlegging av interne rutiner og retningslinjer
 • Implementere håndbøkene i deres virksomhet
 • Bearbeide og skreddersy innhold til digital håndbok
 • Bistand med å flytte innhold fra eksisterende leverandør
.