Integrasjon – hva vil det si?

I løpet av en arbeidsdag besøker du flere forskjellige systemer som alle utgjør hver sin bit av arbeidet du skal gjøre. Du må kanskje legge inn samme informasjon på flere steder, og det oppleves repetitivt og tungvint.

Med en systemintegrasjon kan vi lage koblinger mellom de forskjellige systemene slik at de blir i stand til å snakke med hverandre og fungere som en koordinert helhet.

Vi forenkler og forbedrer arbeidshverdagen

I 4human startet vi tidlig med integrasjoner og de første vi satte opp utvekslet informasjon i filformat. En fil med utvalgt informasjon genereres automatisk, sendes og plukkes opp via en sikker forbindelse og leses inn på mottagersiden. Dette er en enkel og ofte kostnadseffektiv måte å utveksle data mellom to systemer og metoden benyttes fremdeles enten alene eller som en komplementær til en API-integrasjon.

API-integrasjon

Teknologien har beveget seg mer over til å lage applikasjonsintegrasjoner der vi benytter et API – et Application Programming Interface, til å overføre informasjon sikkert og raskt over internett.

API er et programmeringsgrensesnitt som benyttes for å utveksle data mellom systemer eller apper. Det håndterer reglene for samhandling; hvordan dataene skal struktureres og hva som er tillat, samt selve overføringen mellom applikasjonen på den ene siden og server og database på den andre. API’ene gjør det mulig å lage smidigere og mer skreddersydde løsninger enn tidligere. Det kan for eksempel være kontroller under integrasjonen, mer fleksibel styring av tidsvindu for gjennomføring av integrasjon – en gang i døgnet, hver time etc.

Åpne API’er

4human har et åpent API. Det vil si at den tekniske informasjonen ligger åpent og tilgjengelig for kreative utviklere. Et åpent API inviterer andre aktører til å se hvilke muligheter som finnes hos oss og senker terskelen for samhandling.

Integrasjoner forenkler og effektiviserer den daglige jobben

Systemer som er integrert med hverandre deler på nøkkelinformasjon og gjenbruker data på tvers.

Det er tre viktige fordeler med å integrere:

Lønnsomhet

Tiden som ble brukt på å manuelt legge inn samme data i flere systemer kan nå brukes på andre oppgaver.

Kvalitet

Integrasjonen arbeider likt hele tiden. Du kan stole på dataene som overføres og unngår menneskelige feil.

Fremtiden

Fremtiden ligger i skyen. Skybaserte løsninger er tilgjengelige, alltid oppdaterte og med gode muligheter for integrasjoner.
Integrasjoner med alle de løsningene de kan tilby gir et konkurransefortrinn.