Brukeradopsjon

Brukeradopsjon

Opplæring og brukeradopsjon

Et av de viktigste suksesskriteriene ved digitalisering og innføring av nye virksomhetsløsninger er at løsningene blir tatt i bruk på riktig måte både av sentrale ressurser, ledere og ansatte og at bedriften får et positivt utbytte av de nye løsningene. Dette benevnes gjerne som brukeradopsjon.

Vi er derfor opptatt av at våre kunder får fullt utbytte av å ta i bruk våre systemer. Våre konsulenter bistår med å planlegge og gjennomføre den nødvendige opplæringen for å sikre et godt utbytte av å innføre våre hr tjenester.

En brukeradopsjon kan bestå av kurs for administratorer, ledere og ansatte, dokumentasjon, brukerveiledninger, tilpassede rutiner, digitale håndbøker og e-læring. I tillegg er det viktig at endringsprosessen ved innføring av nye systemer er godt forankret i organisasjonen.

Eksempel på problemstillinger:

  • Har alle en felles forståelse for den ansattes plikter og systemets fordeler?
  • Hvordan komme i mål med gevinstrealisering?
  • Får nøkkelpersoner tilstrekkelig opplæring?
  • Hvilke endringer av vaner og rutiner skal til?
  • Hvordan skape motivasjon og engasjement ved bruk av digitale HR-løsninger?
  • Hvordan legge opp til regelmessig bruk av systemet for alle ansatte?
  • Har vi interne ambassadører som skaper entusiasme for systemet?