Timeregistrering

Timeregistrering

Smart og moderne timeregistrering med 4human

De aller fleste virksomheter er avhengig av å håndtere arbeidstid, enten som en viktig del av virksomhetens inntektsgrunnlag eller som en dokumentasjon av de ansattes arbeidstid opp mot løpende lovverk og forskrifter. En løsning for timeregistrering vil ofte omfatte funksjoner for registrering, godkjenning, oppfølging, analyse og ikke minst grunnlaget for lønn. I tillegg kommer behovet for registrering av overtid og tilhørende dokumentasjon samt oversikter over tilgjengelig avspasering.

Timeregistrering blir brukt for å registrere arbeidstiden blant dine ansatte, så vel som overtid og fleksitid. Oppdaterte timelister gir deg også et grunnlag for lønn og videre fakturering, i tillegg til at du til enhver tid har kontroll over hva som skjer i din virksomhet.

Hvorfor bruke 4humans skybaserte timeregistrering?

 • Lett tilgjengelig
 • Enkel registrering via mobil/nettbrett/PC
 • Virksomheten har fleksible muligheter for tilpasning av ulike timetyper (eget lønnsartregister)
 • Ansatte kan selv registrere inn/ut tid eventuelt bare mertid
 • Godkjenningsrutiner integrert i løsningen
 • Integrert modul i vår HR-løsning – 4human HRM
 • Full kontroll og oppdaterte oversikter for både ansatte og ledere

Viktige funksjoner med 4humans timeregistrering

 • Kan kobles mot planlagt arbeidstid (turnus, skiftordninger)
 • God oversikt for leder og ansatt, vises i samme oversikt
 • Fravær
 • Registrert tid
 • Planlagt arbeidstid (skift/turnus)
 • Integrasjoner mot de fleste lønnssystem for håndtering av timer
 • Tilgang fra mobil for ansatte med oversikt over registrert tid, fravær og avspaseringssaldo
 • Kontroll på godkjente og ikke godkjente timer
 • Timeregistrering som en integrert del i 4human HRM
timeregistrering for bedrifter

Timeregistrering for bedrifter

Med timeregistrering som en del av et komplett HR-system, får du som leder oversikt over timelister, fleksitid og overtid. Registreringen håndterer månedlig timeoversikt på arbeidet tid, hvor dette gir deg mulighet til oppfølging når fravær blir registrert blant dine ansatte.

Når en jobber overtid kan man registrere overtiden mot lønnsarter som dekker de ulike overtidssatser i lønnssystemet. 4human HRM setter opp lønnsgrunnlag automatisk, basert på lønnsart, timer og ansatt. Løsningen er også tilgjengelig for alle medarbeidere, som får full oversikt over registrerte timer.

Timeregistrering for ansatte

Den ansatte styrer sine timer fra egen mobilapp:

 • Registrere inn og ut tid inkl. løpende oppdatering av saldo for fleksitid
 • Registrere bare mertid
 • Oversikt over fravær, timer og arbeidsplan
 • Oversikt for de ulike timetypene (normal timer, overtidstimer)
 • Summerte oversikter timer til utbetaling, tilleggstid, avspasering

 

God oversikt over timelister

Å sette opp og oppdatere timelister på Excel og Word er både tidkrevende og unødvendig. I tillegg kan det fort gå mer tid hos virksomheter hvor turnus eller skiftordninger er vanlig. Med en digital og automatisert prosess bruker du mindre tid og krefter på oppgaver av administrativ art, hvor du som leder kan fokusere mer på dine daglige og mer «lederbaserte» oppgaver. De ansatte får tilgang til dine oppsett for timeliste via vår timeregistreringsapp, hvor de kan legge til detaljer på valgte dager, eller få oversikt over registrerte arbeidstimer og overtidstimer. Alt digitalt og på samme plass!

Hvem må ha timeregistrering?

Tjenestebaserte virksomheter hvor timer utgjør et viktig inntektsgrunnlag, virksomheter som ønsker kontroll på arbeidet tid opp mot planlagt tid eller ønsker oppfølging av sin fleksitidsordning bør ha en løsning for timeregistrering.

Timeregistrering mal

Med vår timeregistrering får man tilgang til et eget oppsett som kan erstatte tidligere Excel maler for timelister.

Timeregistrering med integrasjoner

Gode integrasjoner har lenge vært et satsningsområde for 4human HRM. Det er både rasjonelt og sikrere å registrere data i kun ett system, for å så overføre data til andre systemer. 4human HRM har API (Web services) eller fil API som dekker det meste av behovet for overføring av data.

Vår timeregistrering kan integreres med de fleste økonomi- og lønnssystemer. Eksempler på integrerbare lønnssystemer er Visma.net Payroll, Visma Lønn, Huldt & Lillevik, SAP, Aditro og Xledger.

Hvorfor du bør installere en timeregistreringsapp?

 • Supplerer timeregistreringsmodul
 • Tilgang til aktuelle timetyper
 • Tilgjengelig på mobil og PC
 • Oversiktlig kalenderfunksjon
 • Klokk enkelt inn og ut fra jobb
 • Enkle oversikter
 • Enklere for ledere å dekke vakter
 • Digitale og automatiske prosesser
 • Automatisk lønnsgrunnlag basert på lønnsart
 • Øker effektiviteten
 • Fordeler med timeføring og timeregistrering
 • Lett tilgjengelig via mobil
 • Felles oppsett og regelsett for både timer og fravær
 • Selvbetjening – ansatte registrerer sin egen tid
 • Danner grunnlag for registrert tid opp mot planlagt tid
 • Danner grunnlag for lønn
 • Egne oversikter og kontroll på overtid og fleksitid
 • Timeliste gir oversikt over timer og fravær samt planlagt tid for både ansatte og leder

Fordeler med timeføring og timeregistrering

 • Lett tilgjengelig via mobil
 • Felles oppsett og regelsett for både timer og fravær
 • Selvbetjening – ansatte registrerer sin egen tid
 • Danner grunnlag for registrert tid opp mot planlagt tid
 • Danner grunnlag for lønn
 • Egne oversikter og kontroll på overtid og fleksitid
 • Timeliste gir oversikt over timer og fravær samt planlagt tid for både ansatte og leder