Løsningsarkitekt

Løsningsarkitekt

4human HRM har igjennom over 1500 kundeprosjekter opparbeidet en meget unik kompetanse på hvordan optimalt implementere inn 4human HRM inn i kundens eksisterende systemarkitektur. HR systemet skal kunne integreres og sørge for at informasjonen mellom de ulike systemene går sømløst. Hvordan dette skal håndteres og hva slags informasjon som skal utveksles og “hvilken vei” dataflyten skal gå er en viktig avklaring.

Videre jobber en løsningsarkitekt for å se på optimale arbeidsprosesser, slik at kunden kan effektiviseres og reduserer tidsbruken i sitt bruk

Har du flere systemer som skal integreres sammen? Er du usikker på om du/dere har det optimale systemoppsettet mellom dine IT-systemer?

Hva kan 4human bistå med?

4human HRM har erfarne seniorkonsulenter som har jobbet som løsningsarkitekter gjennom implementering av 4human HRM inn i eksisterende systemarkitektur. Med våre erfaringer så sikrer vi en og implementering og den optimale integrasjonsflyten mellom systemene. I tillegg bistår vi kundene med å oppnå en rask gevinstoptimalisering ved å implementere 4human HRM.