Prosjektkompetanse

Prosjektkompetanse

Hva er prosjektkompetanse?

Mange virksomheter baserer seg på å jobbe i prosjektmarkedet. Typiske selskaper som jobber i prosjektmarkedet, er ofte entreprenører- og konsulentvirksomheter. Et prosjekt er gjerne definert til at det er en engangsjobb med en definert varighet. Når det besluttes at det skal bygges en ny veistrekning vil det være mange mindre underprosjekter.

En hovedentreprenør legger da mindre og større jobber ut på anbud. Til slutt ender man opp med et prosjekt der mange ulike virksomheter i ulike virksomhetsbransjer deltar. Ofte blir det stilt krav til både formell- og erfarings-kompetanse ved at oppdragsgiver krever CV for ansatte som skal representere din virksomhet i en leveranse.

Hva er en prosjekt-CV?

En prosjekt-CV er en CV som vektlegger din prosjektbaserte erfaring. Den viser hvilke aktuelle prosjekter du har deltatt på samt hvilken kompetanse og rolle du har hatt i de ulike prosjektene.

Mange virksomheter har flere ansatte ute hos kunder i prosjektarbeid. Med 4humans prosjektmodul vil du kunne definere ønsket prosjektkompetanse og gjennomføre søk blant dine ansatte med den aktuelle kompetansen.

De aktuelle kandidatene man plukker ut fra søket kan du enkelt generere CV oversikter som benyttes som dokumentasjon for dine prosjekter.

Hvorfor bruke prosjektmodulen til 4human?

Modulen bistår deg som leder og din virksomhet med å holde kontroll på prosjekter dere er involvert i. På en enkel og intuitiv måte vil 4human HRM‘s prosjektmodul la deg kontrollere hvilke ansatte som skal delta, sammenligne kompetanser, samt vise hvilke ansatte som er tilgjengelige for prosjektet. Det er også veldig enkelt å holde styr på hvilke ansatte man har hatt i ulike roller på tidligere prosjekter. 4human Prosjekt er en utvidelse av kompetansemodulen.

Viktige funksjoner i 4human Prosjekt

Prosjektmodulen gir din virksomhet muligheten for å opprette prosjekter og anbud. Her defineres de ulike prosjektrollene som skal være med. Modulen hjelper deg å finne ansatte som passer til prosjektrollene med bakgrunn i kompetanse, prosjekterfaring, lokasjon med mer.

Når rollene er besatt kan du samlet generere CVèr på alle ansatte som deltar i prosjektet. CVène kan redigeres i Word-format for ytterligere tilpasninger.

Prosjekter og anbud som er vunnet kan lagres, og du kan legge prosjekterfaring på dine ansatte. Prosjekterfaringen og rolle beskrivelsen kan enkelt gjenbrukes til neste anbud/prosjekt.

Fordeler med 4human Prosjekt

  • Enkelt brukergrensesnitt
  • God oversikt på alle prosjekter
  • Mulighet for å enkelt sortere og filtrere prosjekter
  • Detaljer om prosjektet (ansvarlig, frister, start/slutt, kompetansekrav, verdi og kundenavn)
  • Legg til prosjekterfaring på de ansatte
  • Sammenlign kompetanse på ansatte før du tildeler roller
  • Fleksible designmuligheter for CV