Onboardingshåndbok

Onboardingshåndbok

4humans Onboardingshåndbok

Fordeler med 4humans onboardingshåndbok?

Med 4humans digitale onboardingshåndbok vil du sørge for å tiltrekke og beholde talentene i din organisasjon, samtidig som du får god oversikt over oppgaver knyttet til å ta imot en nyansatt. Fra nå av, vet alle som har personalansvar hvordan de skal ta imot og ta vare på nyansatte i din bedrift.

Dette resulterer i at alle nyansatte får en like god og planlagt velkomst, uavhengig av hvem som tar dem imot, hvilken avdeling eller lokasjon de begynner på.

Hvorfor bruke 4humans onboardingshåndbok?

 • Bidrar til å redusere turnover
 • Ledere får en enklere arbeidsdag
 • Bedre planlegging av en nyansettelse
 • Innholdsfortegnelse og søkefunksjonalitet
 • Alle ledere har et rammeverk å forholde seg til
 • Enkel å bruke og tilgjengelig på alle digitale flater
 • Enkel å oppdatere og tilpasses egen virksomhet
 • Samhandling og enkel integrasjon med vår lærings funksjon

Hva finner jeg i 4humans onboardingshåndbok?

En onboardingshåndbok inneholder gode prosessbeskrivelser for:

 • Rekruttering- hvordan gjennomføre en god rekrutteringsprosess og tiltrekke seg de beste kandidatene?
 • Preboarding- Hvordan forberede og tilrettelegge for en god mottakelse av ny medarbeider i perioden fra arbeidsavtale er signert til den ansatte har første arbeidsdag
 • Onboarding– hvordan ta imot den nye medarbeideren på en god måte, slik at de raskt kan finne sin plass og bli produktive?
 • Onboarding av ledere- hvordan tilrettelegge for at den nye lederen lykkes som leder i sin nye jobb?

Bruk 4humans skybaserte maler

Vi i 4human har i samarbeid med advokater utarbeidet en grundig mal bestående av virksomhetsspesifikke forslagstekster og tilhørende lovtolkninger for hvert enkelt tema. Dermed er det enkelt å ta utgangspunkt i malen og skreddersy denne til din virksomhets behov.

Egendefinerte håndbøker

Det er fullt mulig å definere og bygge opp egne håndbøker i Hvis du ønsker å definere egne håndbøker er 4human`s HR system optimalt for dette. Du kan sette opp håndbøker spesialtilpasset din virksomhet og kultur. Dette kan for eksempel være håndbøker som organiserer arbeidsrutiner, produkt, opplæring og kvalitetssikring. Her er det bare fantasien som setter grenser.

Våre rådgivere bistår blant annet med å

  • Kartlegge interne rutiner og retningslinjer
  • Bearbeide og skreddersy innhold til digital håndbok
  • Implementere håndbøkene i deres virksomhet