Rapporter

Rapporter

4human HRM er normalt mastersystem for HR-data gjennom sine ulike prosesser for onboarding og offboarding samt vedlikehold fra ledere, HR og den ansatte selv. Løsningen vil samle mye data om de ansatte som krever gode muligheter for rapportering.

For å rapportere er man avhengige av data. Når vi snakker om HR-rapporter er det ofte snakk om rapporter på ferie og fravær, stillingsfordeling, kjønnsfordeling, og generelt rapporter som omhandler ansatte i en virksomhet.

4human HRM masterdata sørger for god kvalitet på dataen da ansatt- og organisasjonsdata er den ene korrekte kilden for data til rapporter. Dette spiller inn når virksomheten skal fatte beslutninger på bakgrunn rapporter og analyser.

I 4human HRM er det over 100 standard rapporter som igjen kan tilpasses. Vår erfaring er at over 98% av våre kunder bruker våre rapporter som «master» når en rapporterer videre inn i organisasjonen.