Lønnsjustering

Lønnsjustering

Lønnsjusteringer kan være en tidkrevende, stressende og utfordrende prosess for HR/lønn og ledere i en bedrift. I veldig mange bedrifter er prosessen dårlig definert og det er udokumenterte ad-hoc evalueringer, som ofte gjør prosessen mer utfordrende. 4human HRM har i modulen lønnsmaster støtte for HR/lønn og ledere i dette arbeidet, slik at prosessen blir mer oversiktlig og enklere for de som skal utføre denne jobben.

Lønnsdata som justeres, endres enkelt i modulen lønnsmaster, og kan automatisk overføres til lønnssystemet. 4human HRM kan tilpasse seg de ulike lønnssystems muligheter for mottak av ulike lønnselementer.

Eksempler på hva som ligger i basis versjon av modulen lønnsmaster i 4human HRM:

 • Egendefinert konfigurasjon av lønnsavtaler, koblet til organisasjon og/eller stillingstyper
 • Hoved lønn/Tilleggslønn/Ytelser/Trekk
 • Individuell lønn
 • Felles avtaler om lønn eller ytelser (f.eks. faste ledertillegg, forsikring, e-kom o.l.)
 • Massejustering: forslag til endring i beløp eller prosent sats
 • Lønnsbrev
 • Rapporter

I en utvidet versjon av lønnsmaster i 4human HRM støtter vi i tillegg:

 • Kollektiv lønn
 • Lønnstrinn med justering av verdi
 • Regulativ med stiger og trinn
 • Kollektivavtaler med direkte plassering i stige/trinn basert på lønnsansiennitet og forslag til automatisk opprykk
 • Lønnsspenn: Stillingstyper, jobbfamilier, yrkeskoder etc. (lederstøtte for veiledning av fastsettelse av individuell lønn)
 • Analyser
 • Avansert massejustering med enkel analyse av innvirkning på budsjett