Kompetanseoversikt

Kompetanseoversikt

Kompetanseutvikling er knyttet til den enkelte persons oppgaver og læringsbehov som skal understøtte organisasjonens målsetninger. For å være strategisk må utviklingen være basert på definerte mål og planer og utgjøre en integrert og kontinuerlig prosess. Ha en attraktiv arbeidsplass, og inneha god kompetanse til å levere til kunder og leverandører.

I 4human HRM er ansattes kompetanse og erfaring viktige måleparametere allerede fra en ansettelsesprosess. Kompetansekrav settes på stillingen og vil være gjeldende allerede fra ansettelsestidspunktet. Kombinert med tydelige den ansatte sikrer en at bedriften løpende har oppdatert og korrekt kompetanse.

I tillegg vil 1:1 Samtaler kartlegge den ansattes utviklingsplaner og målsettinger. Utviklingsplaner knyttes enkelt opp mot Læringsmodul og programmaler i 4human HRM. Dette sikrer at bedriften løpende har oversikt.

4human kompetanseoversikt