Statistikk

Statistikk

4human HRM leveres med et sett av rapporter og statistikk grunnlag. I 4human HRM er det over 100 standardrapporter som igjen kan tilpasses. Vår erfaring er at over 98% av våre kunder bruker våre rapporter som «master» når en rapporterer videre inn i organisasjonen.

I tillegg til standardrapporter bruker vi Power-BI som verktøy for å utarbeide statistikker. Virksomheter som har egen Power-BI lisens kan få data fra 4human HRM importert til egen «Data-lake» for å lage egne tilpassede rapporter.

I tillegg benyttes egne bilder med parameterstyring og valg av aktuelle felter som del av uttrekks grunnlag som kan eksporteres over i Excel for videre bearbeidelse.

Eksempel på dette er rapporten Intern sykefraværsstatistikk som viser den totale sykefraværsprosenten for samlet sykefravær, lege- og egenmeldt sykefravær og annen valgfrie fravær. Den har en enkel og utvidet visning med flere detaljer.