HR-dashboardet i 4human gir en visuell fremstilling av rapporter fra din virksomhet. Her kan virksomhetene selektere etter år, kvartal, stillinger, og ønsket del av organisasjonen. Man kan enkelt sammenligne nåværende statistikk med tidligere år. Dette gir HR en strategisk posisjon i virksomheten ved å vise nåværende status, trender og utfordringer i fremtiden.

Analyse-dashboardet inneholder analyser og fremstilling av data for områdene «Ansatte», «Kompetanse» og «Læring». I tillegg ligger det eksportmuligheter av datagrunnlaget til bl.a. Excel.

Analysen omfatter områder som eksempelvis:

  • Fraværsstatistikker
  • Trender
  • Sykefraværsstatistikker
  • Turnover – generelt i firma, pr. enhet og pr. måned
  • Kjønnsfordeling
  • Lønn og ansiennitet

Analyse-dashboardet i 4human HRM er basert på Power-BI. Virksomheter som har egen Power-BI lisens kan få data fra 4human HRM importert til egen «Data-lake» for å lage egne tilpassede rapporter.