HR Masterdata

HR Masterdata

Masterdata er viktig og “alle” snakker om det

HR har blitt mer og mer bevist på å ha kontroll over ansatt informasjon og at dette skal ligge i et HR-system. HR-systemet er hovedsystem for all ansattinformasjon, det vil si at HR systemet er mastersystem i virksomheten. Med HR-systemet som master i virksomheten oppnår du at informasjonen registreres og vedlikeholdes et sted. Andre systemer som har behov for ansattinformasjon mottar dette fra HR-systemet ved hjelp av sømløse integrasjoner.

Nå skal all masterdata ligge i et HR-system og dette stiller store krav til HR-systemet. Masterdata må ikke forveksles med et enkelt personalregister. Les om krav til masterdata lenger ned.

For å kunne håndtere HR masterdata kreves «svart belte» i integrasjoner. 4human har åpne API’er og integrerer med “alt” av tid og plansystemer. Det har vært en del av vårt DNA i mer enn 15 år. Vi er stolte over å ha drevet denne utviklingen og at alle andre HRM leverandører nå endelig snakker om det samme.

4human dashboard ansatte

Hva er masterdata?

Masterdata utgjør fundamentet i moderne personalsystem. I et HR-system er dette viktig informasjon (nøkkeldata) tilknyttet personalet i en virksomhet. Eksempler på dette er data knyttet til:

 • Ansatte
 • Stilling/flerstilling
 • Roller
 • Grupper
 • Organisasjonsstruktur
 • Fravær
 • Variable lønnstransaksjoner (timer og reise)
 • Arbeidstid
 • IAM (Identity Access Management)
 • Lønnsinformasjon

Hvorfor bruke 4humans masterdata?

4human HRM har de siste 15 årene vært i front og drevet utviklingen til at virksomhetens masterdata knyttet til ansatte nå skal ligge i et HR-system. Dette er nå nærmest blitt et krav. Tidligere lå typisk nøkkelinformasjon om ansatte i et lønnssystem eller et tid- og plansystem.

 • Lagre masterdata sikkert og trygt i forhold til gjeldende regelverk
 • Rett, korrekt og oppdatert kilde på dataene
 • Sentraliserer HR som en strategisk del av virksomheten
 • Hever kvalitet på analyser og rapporter som skal brukes til å fatte rett beslutning
 • Masterdata i praksis

Masterdata går i all enkelhet ut på at du sikrer at data legges inn, oppdateres og vedlikeholdes på en plass, og at alle andre støttesystemer som har behov for disse dataene får sømløs tilgang til de samme dataene.

4human HRM kan stå som master på ansattdata, organisasjonsdata, sykefravær, timeregistrering og arbeidsavtaler

4human HRM masterdata forenkler og automatiserer viktige HR-prosesser. Tid som tidligere har blitt brukt på manuelt og tidkrevende arbeid med oppdatering og vedlikehold av ansattdata på tvers av ulike systemer kan nå benyttes til å jobbe mer strategisk mot virksomhetens målsetting. Effektive og gode onboarding- og offboardingsprosesser gir et godt grunnlag for etablering og vedlikehold av masterdata. Med vår erfaring på integrasjoner sikrer vi god integrasjon til Lønn, Active Directory og andre systemer. Dette tilgjengeliggjør viktig informasjon i de ulike systemene en virksomhet har.

Krav til masterdata

4human HRM ivaretar HR-masterdata og sikrer at kundene etterlever lovkrav til personvern og GDPR. Definer i henhold til regelverk hvem og hvilke grupper ansatte som skal ha tilgang til å se og vedlikeholde masterdata. For at masterdata skal fungere best mulig må det være integrasjoner med andre systemer som kan motta ansatt- og organisasjonsdata. 4human HRM har lang erfaring med integrasjoner mot ulike systemer og dette sikrer en god flyt av masterdata i virksomheter.

Fordeler med masterdata

 • Unngå dobbeltregistreringer og feilregistreringer
 • Sømløs dataflyt med tilliggende systemer
 • Støtte for forskjellige organisasjonsstrukturer
 • Forenkler vedlikehold av virksomhetens fellesdata på tvers av systemer
 • Effektivisering
 • Sikkerhet
 • Økt kvalitet på rapporter og analyser