HMS & Kvalitet

HMS & Kvalitet

Alle virksomheter bør være opptatt av å ha en trygg arbeidsplass og et godt arbeidsmiljø. En god strategi er avgjørende for å oppnå dette. I denne sammenheng må ansvarsområder identifiseres og arbeidsmetoder avtales for å kunne overvåke samt gjennomføre implementeringen på en systematisk måte.

Innspill og gode råd for hvordan du skaffer deg oversikt over hva som skal på plass av HMS-rutiner og -prosedyrer tilpasset din virksomhet. Dokumentasjon, med beskrivelser av rutiner og kobling til lover/forskrifter med oppslagsmuligheter omhandles normalt i HMS håndboken.

4human HRM kan tilby bistand for å bearbeide innholdet med basis i hva som gjelder for deres virksomhet:

 • Er dere pliktig å ha verneombud, og hva er verneombudets oppgaver?
 • Er dere pliktig å ha et Arbeidsmiljøutvalg?
 • Hvordan gjennomfører dere kartlegging av arbeidsmiljøet?
 • Har dere definert HMS målsetninger med tilhørende handlingsplan?
 • Få bistand til å sette opp HMS Årshjul med aktiviteter tilpasset deres virksomhet

Vi hjelper deg med følgende funksjoner og tjenester:

 • Sjekklister (f.eks. Sikker Jobbanalyse, SJA, vernerunder osv.)
 • Avvik/hendelser
 • En utarbeidelse av bedriftens struktur og organisering av ansvarsroller
 • En fremtidig arbeidsplan over virksomhetens viktigste oppgaver og prosjekter
 • Konkret beskrivelse av tiltak over eventuelt risikoarbeid
 • Plan over hvordan selskapet kan redusere risikoforholdene