Beste Praksis

Beste Praksis

Basert på 15 års erfaring og mer enn 1 500 implementeringer av HR-løsninger for kunder i alle vertikaler ,har vi utarbeidet et metodeverk som sikrer kundene en suksessrik innføring av 4human sin organisasjon basert på beste praksis.

Beste praksis har lært oss viktigheten av et oppstartsmøte hvor grunnleggende elementer gjennomgås og avklares slik at implementeringen av HR-systemet støtter kundens HR strategi og målsetninger:

 • Målsetning for implementering
 • Forankring hos ledelsen i kundens organisasjon
 • Avklaring av hvilke andre systemer som involveres
 • Oppsett av prosjekt- og fremdriftsplan
 • Hvor mye tid Kunde må investere i prosjektet

4human HRM har utarbeidet rutiner for implementering av våre HR-løsninger basert på kundens behov og erfaringer, lover og forskrifter samt sikkerhet.

En oppstart omhandler en gjennomgang av følgende områder for leveranse:

 • Prosjektansvarlige og Tekniske kontaktpunkter
 • Moduler som skal benyttes og grunnleggende gjennomgang av kundens behov (Brukere, tilganger og roller og Gjennomgang av varslinger).
 • Integrasjoner og samhandling med lønnssystem
 • Integrasjoner og samhandling med Time- og Plansystem
 • Andre forsystemer for integrasjon og samhandling
 • Virksomhetssertifikat og digital signering
 • Plan for opplæring
 • Support, brukerstøtte og nye versjoner
 • Godkjenning

Vellykkede implementeringer av HR-systemer kjennetegnes ved:

 • Følge et kjent og gjennomarbeidet metodeverk samt strukturert prosjektorganisering fra både leverandør og kunde
 • God forankring hos kundens ledelse og i organisasjonen, prosjektet må ha tilstrekkelig prioritering og fokus
 • Kartlegging og behovsanalyse for leveransen med bakgrunn i det som er avtalt i kontrakt. Tydelig forventningsavklaring ved oppstart
 • Realistisk fremdriftsplan for prosjektet. Det må være tilstrekkelig tid satt av hos kundens ressurser til å gjennomføre på en god måte
 • Tett dialog og kunnskapsoverføring mellom konsulent og kundens prosjektressurser
 • Vilje og evne til endring og fleksibilitet ved innføring av nye støttesystemer