HR-System

HR-System

4human tilbyr et skybasert og moderne HR-system

Vår funksjonsrike HR-løsning effektiviserer personalprosesser, forbedrer oppfølgingsrutiner, gir deg oversikt over sykefravær, og sikrer positive og fleksible onboardingsprosesser. Vi skreddersyr integrasjoner for deg som måtte ha behov for egenutviklede integrerte løsninger. Vårt digitale HR-system kan også integreres med Altinn og Nav.

Vi setter mennesket i sentrum, og rekker ut til alle virksomheter uansett størrelse og bransje. Vi leverer HR-system til blant annet varehandel, helse, utdannelse, forskning, bank, finans, logistikk, bygg og anlegg. Mer enn 1.700 selskaper med mer enn 400.000 ansatte bruker daglig skybaserte programvareløsninger fra 4human.

HR-funksjonalitet i 4human

Hvorfor et HR-system fra 4human?

Et HR-system vil hjelpe deg med å digitalisere din bedrifts prosesser, hvor du kan følge opp ansatte på mest mulig effektiv måte slik at du frigjør tid brukt på administrasjonsoppgaver, og får mer tid til dine daglige gjøremål.

 • Bygd et system for mennesker, ansatte og ledere
 • ISO-sertifisert leverandør (9001, 27001, 27018, 27701)
 • Markedets bredeste og fleksible funksjonalitet
 • Top 10 på onboarding i Europa (HR Tech Europe)
 • Digital og profesjonell sykefraværsoppfølging
 • Standard integrasjoner mot lønns- og time/plan-system
 • Ansattdata blir lagret på en og samme plass, sikkert og i henhold til GDPR
 • En skybasert, moderne og digital HR-løsning
 • Rolle- og tilgangsstyring
 • Forenkler og forbedrer leders og ansattes jobbhverdag
 • Full oversikt over selskapet via gode rapporteringsmuligheter/dashboard
 • Enkel oppfølging av lovpålagte rutiner med digitaliserte varslinger
4human hr-system

Hva er et HR-system?

Et HR-system gir deg full oversikt over dine ansatte, slik at du enkelt kan utvikle og følge de opp på en effektiv måte, fra signering av arbeidsavtale til avslutning av arbeidsforholdet. HR-løsninger blir i dag stadig mer komplekse, hvor vi ser at bedriftssystemene glir inn og overlapper hverandre i større grad enn tidligere. Datateknologi og mobilteknologi er derfor viktig i dagens HR-systemer.

Hva skal et HR-system inneholde?

Uavhengig av om deres virksomhet har en HR- eller personalløsning eller ikke, har vi i 4human satt opp en liste med de funksjonene vi mener er viktigst at ditt HR-system innehar:
 • Onboarding, Preboarding, Offboarding og Reboarding
 • Arbeidsavtaler/kontrakter
 • Sykefraværsoppfølging
 • Ferie og fraværsregistrering
 • Samtalemaler – Medarbeidersamtale, utviklingssamtaler, Prøvetidssamtaler
 • Rollestyring
 • Rapporter og analyser
 • Digitale håndbøker (Personalhåndbok, HMS håndbok og Lederhåndbok)
 • Integrasjoner mot alle lønns systemer som er i markedet og eventuelle time og plansystemer
Vi har lang fartstid i bransjen, og har basert listen på tilbakemeldinger fra våre kunder om hvilke funksjoner de mener er virksomhetskritiske i deres systemer. Alle de funksjonene som er listet opp over er grunnlaget for å kunne jobbe strategisk med bedriftens sitt HR arbeid. Vår erfaring er at bedrifter må ha kontroll på kjernen av HR data før en kan jobbe med Strategisk HR.
hr system

Hva betyr HR-Kjerne?

HR-Kjerne er grunnmodulen som må være på plass i ditt HR-system. Dette innebærer:
 • Personalregister
 • Personalmappe
 • Stillingsbeskrivelser
 • Organisasjonsstruktur
 • HR-master
 • Lønnsmaster
 • Rollestyring (IAM)
 • Prosesstøtte
 • Personvern
Uten denne informasjonen til grunn vil man ikke kunne tilgangsstyre hvem som ser hva i organisasjonen. Man vil heller ikke kunne gi ifra seg data til andre systemer uten denne kontrollen. Kjernefunksjonaliteten får du oversikt over i 4human sitt Dashboard, som gir en enkel oversikt for både ansatt og leder. Her vil den ansatte kunne se sine opplysninger, oppgaver og kurs som skal utføres og ulike publikasjoner som er tilgjengelige. Dette i tillegg til en nyhetsfeed hvor enten leder eller HR kan legge ut informasjon til den ansatte. Lederen har et mer utfyllende dashboard hvor man kan se sine egne oppgaver, i tillegg til at det gjør det enklere å administrere og følge opp sine ansatte.

Hva innebærer strategisk HR?

Har deres virksomhet fokus på deres mål og strategier? Strategisk HR handler om å utvikle og forbedre menneskene i organisasjonen i tråd med disse. Menneskene i virksomheten er det mest verdifulle man har, for det er de som skaper verdier. For å gjøre en god jobb er det viktig at de ansatte har de beste forutsetninger, dette vil da være med på å skape en stor gevinst for virksomheten. Det er dette strategisk HR handler om. Det er viktig å ha gode verktøy for å støtte oppunder en HR-strategi, og 4human bidrar via våre moduler til å utvikle, samt gi deg full oversikt over de ansattes kunnskap og kompetanse for å nå din virksomhets mål.

Hvordan velge HR-system?

Et HR-system skal være en støtte for en leder og ens ansatte. Under har vi summert opp hva vi i 4human mener er viktig å tenke på ved anskaffelse av et HR-system:
 • Start med å lage en fremdriftsplan og finn ut hvilke behov dere har- hva skal et HR-system dekke?
 • Hva ønsker dere å oppnå og hvilke utfordringer skal systemet løse? Ønsker dere f.eks. en bedre oversikt over ansattes fravær, kompetanse eller å skape en god onboardingsprosess?
 • Har dere behov for integrasjon med f.eks. deres lønns- eller timesystem?
 • Sett opp en gjennomført kravspesifikasjon med funksjoner som er «need to have», og funksjoner som er «nice to have»
 • Ta kontakt med noen aktuelle leverandører og få innhentet tilbud
 • Ta stilling til ulike elementer som pris, leveranse, implementering evt. integrasjoner. Er det relevant for dere å høre om andre kunders opplevelse med systemet?
 • Er kultur, tillit, kjemi, oppfølging og support hos leverandøren viktig? Vil leverandøren hjelpe dere med å oppnå deres mål?
Etter valg av leverandør gjenstår det en godt utformet kontrakt som reflekterer behovene som skal dekkes, som skal sikre et godt fremtidig samarbeid.
4human onboarding

Hvem må ha et HR-system?

Det finnes ingen krav om at bedrifter må ha et HR-system i dag, men det stilles på en annen side krav til hvordan du oppbevarer opplysninger om de ansatte i henhold til personvernkravene i GDPR. Dette kan enklere gjøres ved bruk av et HR-system. 4human tilfredsstiller alle krav i henhold til GDPR. Vi er i tillegg den eneste HRM-aktøren i Norge og Norden som er sertifisert på alle disse standardene:

 • ISO 9001-sertifisering, standard for kvalitet
 • ISO 27001-sertifisering, standard for informasjonssikkerhet
 • ISO 27018- sertifisering, standard for personopplysninger i skytjenester
 • ISO 27701- sertifisering, standard for håndtering av personopplysninger (GDPR)
 • Det er en trygghet for våre kunder.

HR-system fra telefonen

Ansatte har tilgang til sin informasjon også på mobil telefon, Pad eller PC.