Personalhåndbok

Personalhåndbok

Hvorfor bruke 4humans personalhåndbok?

 • Automatisk oppdatering ved lovendringer
 • Tilgang til viktige maler i personalarbeidet
 • Enkel å bruke og tilgjengelig på alle digitale flater
 • Enkel å oppdatere og tilpasses til egen virksomhet
 • Ansatte blir mer selvhjulpne
 • Færre spørsmål rettes til administrasjon og ledelse
 • Komplett og oppdatert informasjon, samlet på ett sted
 • Enkelt å holde oversikt over personalpolitikk og retningslinjer
 • Samhandling og enkel integrasjon med vår lærings funksjon

Hva er 4humans personalhåndbok?

Personalhåndboken kan kjøpes på enten norsk eller engelsk. Håndboken er et digitalt oppslagsverk som hjelper deg å sikre god personalpolitikk, og er et nyttig verktøy i den daglige ledelse. Du får oversikt over de mest sentrale lover og regler. En digital håndbok  forenkler kommunikasjonen og gir rask tilgang til viktig informasjon for de ansatte.

De ansatte har mange spørsmål. Med en digital personalhåndbok finner de ansatte enkelt svar på all informasjon rundt plikter og rettigheter

personalhåndbok

Bruk 4humans skybaserte maler

Erfarne konsulenter har i samarbeid med advokater utarbeidet en grundig mal bestående av virksomhetsspesifikke forslagstekster og tilhørende lovtolkninger for hvert enkelt tema. Dermed er det enkelt å ta utgangspunkt i malen og skreddersy denne til din virksomhets behov.

Hva finner jeg i personalhåndboken?

Virksomhetens personalhåndbok skal være et oppslagsverk med informasjon om virksomhetens interne regler og praksis og dine rettigheter og plikter som medarbeider.

Du vil finne nyttige opplysninger om:

 • Ansettelse
 • Arbeidstid
 • Lønn
 • Personalytelser
 • Ferie
 • Permisjoner
 • Sykdom
 • Pensjons- og forsikringsordninger med mer

Egendefinerte håndbøker

Hvis du ønsker å definere egne håndbøker er 4human utmerket til dette. Du kan sette opp håndbøker helt spesialtilpasset til din virksomhet. Dette kan for eksempel være håndbøker som organiserer arbeidsrutiner, produkt, opplæring og kvalitetssikring.

Våre rådgivere bistår med blant annet:

 • Kartlegging av interne rutiner og retningslinjer
 • Bearbeide og skreddersy innhold til digital håndbok
 • Implementere håndbøkene i deres virksomhet.