Karriere

Karriere
karriere

4human er Norges ledende SW-tech hus innen HR og kvalitetsledelsessystemer med mer enn 1.700 kunder og 350.000 brukere av våre løsninger.

Vi vokser og søker mange nye kolleger som kan være med på reisen for å forenkle og forbedre hverdagen for mennesker, ansatte og ledere i norske og internasjonale virksomheter.

Vi selger både direkte og gjennom vårt profesjonelle partnerapparat som Visma, Azets, Vitari, Amesto, Columbi med flere.

Vi leter nå etter flere hyggelige og motiverte kolleger som kan utfylle disse rollene:

Senior SW-selger, HRM

Du skal drive direkte salg til nye kunder som ser viktigheten av å satse på sine ansatte.

Senior Leveranskonsulenter, HRM

Du skal drive rådgivning, Implementering, gjennomføring av kurs og opplæring, leveransekoordinering og prosjektledelse, spesifikasjon og kvalitetssikring av våre innovative skybaserte HR løsninger.

IT konsulenter integrasjoner

Du skal styrke vårt integrasjonsteam og du skal sørge for at digitale løsninger samhandler godt gjennom gode integrasjoner. Du bør ha grunnleggende forståelse i JavaScript, web services (SOAP/Rest), XML, JSON, Payara/Glassfish, evt også Azure DataFactory.

Tech-lead integrasjon, HRM

Rådgivning, veiledning og kvalitetssikring ved innføring av nye integrasjoner, bidra til gode spesifikasjoner og beskrivelser, Koordinere aktivitetene i integrasjonsteamet, hands-on. 

Tech-lead utvikling, HRM

Vi søker erfaren Tech- Lead som vil få en nøkkelrolle i selskapets fremtidige utvikling av Norges beste HRM system, og som virkelig er klar for å gjøre en innovativ reise som utvikler og leder. 

Utviklere, HRM

Vi søker utviklere som ønsker å være sentrale i utviklingen av fremtidens HRM-system (SaaS)- både Frontend, Backend og Fullstack er relevant. 

Kvalitetsrådgiver, TQM

Vi er ute etter en Kvalitetsrådgiver med senior bakgrunn og med erfaring innenfor vårt fagfelt (ledelsessystemer for HMS, kvalitet og risiko). Dine arbeidsoppgaver blir blant annet å delta i og/eller lede implementeringsprosjekter av vår digitale løsning TQM Enterprise, kvalitetsfaglig konsulentbistand hos våre kunder nasjonalt og internasjonalt og generell prosjektledelse.

DevOps Utvikler, TQM

Vi søker etter en dyktig og erfaren DevOps Engineer som ønsker å bli en del av vårt team i en spennende reise for å videreutvikle vår monolittiske ASP.NET-applikasjon til en moderne, tjenesteorientert arkitektur på Azure.

Lead .NET Developer, TQM

Vi søker etter en dyktig .NET utvikler som vil være ansvarlig for å lede utviklingsprosjekter, designe og implementere nye funksjoner, skrive og vedlikeholde kode, feilsøke problemer, forbedre dagens systemer og opprettholde høye kodestandarder og -praksis. Utvikleren vil også jobbe tett med utviklings- og QA-teamene for å sikre kvaliteten og aktualiteten til leveransene.

Rådgiver informasjonssikkerhet, TQM og QM365

I denne rollen skal du bistå kunder med implementering av ISO 27001, sikkerhet og digital forvaltning. Du skal også delta i relevante sikkerhetsfora internt i konsernet som selskapets sikkerhetskoordinator. Vi ser for oss at du har god erfaring innen risikoarbeid etter rammeverk som ISO 27005, 31000, NS5814 eller tilsvarende. Du innehar også kjennskap. til relevante lover, forskrifter, standarder og god praksis innenfor fagområdet informasjonssikkerhet.

Kundekonsulent, QM365

Vår kvalitetsbevisste kundemasse øker, og vi søker derfor etter en ny konsulent/rådgiver med ISO-erfaring.

Finner du ikke drømmejobben?

Finner du ikke drømmejobben? Frykt ikke. Vi har klare vekstambisjoner og har planer om å ansette flere dyktige og hyggelige kolleger. Kontakt oss for en koselig og uformell prat.

Vi heter 4human av flere årsaker – vi bryr oss om mennesker, våre egne ansatte, kundenes ansatte og partneres ansatte. Vi er opptatt av mangfold og har en høy kvinneandel på mer enn 40% og ønsker en enda flere kvinner. En 50/50 fordeling er vårt mål!