Karriere

Karriere
karriere

4human er Norges ledende SW-tech hus innen HR og kvalitetsledelsessystemer med mer enn 1.500 kunder og 300.000 brukere av våre løsninger.

Vi vokser og søker mange nye kolleger som kan være med på reisen for å forenkle og forbedre arbeidsdagen for ansatte og leder i norske og internasjonale virksomheter.

Vi selger både direkte og gjennom vårt profesjonelle partnerapparat som Visma, Azets, Vitari, Amesto, Columbi, Virke med flere.

Vi leter nå etter flere hyggelige og motiverte kolleger som kan utfylle disse rollene:

Senior SW-selger, HRM

Du skal drive direkte salg til nye kunder som ser viktigheten av å satse på sine ansatte.

Product Marketing Specialist, HRM

Du skal ha ansvar for intern og ekstern; lansering/opplæring knyttet til ny funksjonalitet, tekst/presentasjonsmateriell/video, planer knyttet til lansering av nye moduler og funksjonalitet, prismodeller og strategier, jobbe tett med Salg og Marketing, bindeledd mellom Produkt/utvikling, Salg og Leveranse. Du har gode kommunikasjonsevner skriftlig og muntlig, og er gjerne godt kjent med grafiske designverktøy.

Senior Leveranskonsulenter, HRM

Du skal drive rådgivning, Implementering, gjennomføring av kurs og opplæring, leveransekoordinering og prosjektledelse, spesifikasjon og kvalitetssikring av våre innovative skybaserte HR løsninger.

IT konsulenter integrasjoner

Du skal styrke vårt integrasjonsteam og du skal sørge for at digitale løsninger samhandler godt gjennom gode integrasjoner. Du bør ha grunnleggende forståelse i JavaScript, web services (SOAP/Rest), XML, JSON, Payara/Glassfish, evt også Azure DataFactory.

Tech-lead integrasjon, HRM

Rådgivning, veiledning og kvalitetssikring ved innføring av nye integrasjoner, bidra til gode spesifikasjoner og beskrivelser, Koordinere aktivitetene i integrasjonsteamet, hands-on. 

Tech-lead utvikling, HRM

Vi søker erfaren Tech- Lead som vil få en nøkkelrolle i selskapets fremtidige utvikling av Norges beste HRM system, og som virkelig er klar for å gjøre en innovativ reise som utvikler og leder. 

Utviklere, HRM

Vi søker utviklere som ønsker å være sentrale i utviklingen av fremtidens HRM-system (SaaS)- både Frontend, Backend og Fullstack er relevant. 

UX/UI designer, HRM

Vi søker en UX/UI-designer med ekspertise i Figma, designsystemer og komponentbiblioteker til å bli med i teamet vårt. Den ideelle kandidaten vil fokusere på å skape brukervennlige nettbaserte applikasjoner og ha sterke kommunikasjonsevner. Denne rollen tilbyr muligheter for vekst innen områder som systemdesign tenkning og analytisk tenkning. Søk nå for å bidra betydelig til vårt nye HRM-system og skape enestående brukeropplevelser.

Senior Softwareutvikler .Net, TQM

Senior erfaring med .NET. Ledende rolle i vårt utviklingsteam, videreutvikle vår SaaS-baserte løsning, utvikle plattformen og produktet ytterligere. Du vil jobbe hands-on med utvikling, og løse små og store utfordringer alene og i team.….

DevOps Utvikler, TQM

Vi søker etter en dyktig og erfaren DevOps Engineer som ønsker å bli en del av vårt team i en spennende reise for å videreutvikle vår monolittiske ASP.NET-applikasjon til en moderne, tjenesteorientert arkitektur på Azure.

Salgsleder, TQM

Som leder for salgsavdelingen vil dine viktigste arbeidsoppgaver være å lede og utvikle salgsarbeidet i selskapet. Du vil selv gå foran som ledestjerne gjennom å drive direkte salg til nye større kunder som ser viktigheten av å satse på sine ansatte. Å lede arbeidet med å drive oppsøkende salg mot mulige sluttkunder er en viktig del av stillingen, og du og teamet ditt skal være en betydelig bidragsyter til den videre veksten i 4human TQM.

Rådgiver informasjonssikkerhet, TQM og QM365

I denne rollen skal du bistå kunder med implementering av ISO 27001, sikkerhet og digital forvaltning. Du skal også delta i relevante sikkerhetsfora internt i konsernet som selskapets sikkerhetskoordinator. Vi ser for oss at du har god erfaring innen risikoarbeid etter rammeverk som ISO 27005, 31000, NS5814 eller tilsvarende. Du innehar også kjennskap. til relevante lover, forskrifter, standarder og god praksis innenfor fagområdet informasjonssikkerhet.

Senior ISO Rådgiver / Leveransekonsulent QM365

Ønsker du å bli en del av et dedikert team som jobber med å sikre kvaliteten og standardene til våre kunder? Vi søker nå etter en erfaren ISO-konsulent til å bidra til vårt team. Våre kunder stiller med ekspertkunnskap om sin bedrift, vi stiller med faglig tyngde innen ulike standarder som ISO 9001, ISO 27001, ISO 14001, ISO 45001/HMS, ISO 22000 og høy kompetanse på vår QM365 programvare.

Bid Manager, SW-tech selskapene

Du får lede prosessen med alle større tilbud og anbud for SW-tech selskapene i konsernet, utarbeide tilbud og forhandlinger, rammeavtaler og avrop til offentlig sektor, internt anker rundt SSA-rammeverket.

Finner du ikke drømmejobben?

Finner du ikke drømmejobben? Frykt ikke. Vi har klare vekstambisjoner og har planer om å ansette flere dyktige og hyggelige kolleger. Kontakt oss for en koselig og uformell prat.

Vi heter 4human av flere årsaker – vi bryr oss om mennesker, våre egne ansatte, kundenes ansatte og partneres ansatte. Vi er opptatt av mangfold og har en høy kvinneandel på mer enn 40% og ønsker en enda flere kvinner. En 50/50 fordeling er vårt mål!