Ferie og Fravær

Ferie og Fravær

4humans fraværsregistrering betyr mindre administrativ stress og arbeid for deg som leder

Ferie og fraværshåndtering er en viktig kjernefunksjonalitet i 4human HRM porteføljen. Dette innebærer:

  • Ansatte kan søke om ferie, permisjoner, og registrere sitt fravær i løsningen
  • Leder blir varslet i løsningen og får oversikt over ansatte som har søkt om fravær og resten av avdelingen sin
  • Leder kan planlegge at avdelingen er godt nok bemannet, og at ikke alle tar ut ferie samtidig
ferie og fravær 4human

Hvordan registrere fravær i 4human?

Ferie og fravær registreres enkelt via mobiltelefon eller via nettleseren, hvor dette frigjør tid for leder og ansatt. Videre sendes det en epost-varsling til nærmeste leder om at det er registrert et sykefravær. Søknad om ferie gjøres også i denne modulen. Som leder blir du varslet ved søknad om ferie og du kan godkjenne eller avvise feriesøknaden.

Alt skjer digitalt i HR systemet, når ferie og eller fravær blir godkjent, blir all data automatisk overført til lønnssystemet. Ferie og fravær som er registrert i HR systemet kan også automatisk overføres til e-post kalenderen til den ansatte, slik at den vises der også.

Feriehåndtering i praksis

Ferie modulen viser også hvor mye ferie ansatte kan bruke per år, og modulen tar hensyn til ulike regelsett med f.eks. ekstra ferie uke for de over 60 år, og overføringer av ferie for neste år.

Ferieregnskapet håndteres i 4human HRM. Overføringer av ferie og fravær skjer igjennom integrasjonen med lønnssystemet, evt. time/plansystemer. Se mer om integrasjoner under Integrasjoner.

I både ferie og fraværsregistreringen ligger det regelsett i bunnen av løsningen.

Egen fraværskalender

Alle ansatte har en egen ferie og fraværskalender. Fraværskalenderen viser en god oversikt og ferie og fraværsbilde på den enkelte ansatte og hele avdelinger eller selskapet. I kalenderen er det også mulighet til å legge inn kommentarer/legge inn tekst, slik at en f.eks kan kommentere at den ansatte har gjort har gjort en god arbeidsinnsats på jobben i dag.

Alle kommentarer kan tas ut i en liste. Kommentarene kan da evt brukes under en 1:1 samtale med den ansatte. Fraværskalenderen og kommentarene er en populær funksjon i løsningen av våre kunder.