Implementering

Implementering

Implementering av nye IT-løsninger og bruk av ny programvare i organisasjoner kan skape store problemer. Våre konsulenter kommer fra selskaper i ulike bransjer og har erfaring fra HR, HR-systemer eller andre IT-relaterte programvareløsninger. Målsetningen er å gjennomføre effektiv og vellykket implementering av våre HR tjenester. En vellykket implementering skal gjøre kunden i stand til å administrere og utvikle sin egen bruk av systemet.

Vår erfaring er at de kundene som lykkes aller best med implementering av nytt HR-system har sikret:

  • Forankring og involvering i selskapets ledelse. Nærmest en forutsetning
  • Allokerer faglige ressurser fra sin virksomhet som ansvarlige eller delansvarlige for implementeringen og videre bruk av løsningen
  • Inkludere IT i de oppgavene som krever involvering av IT
  • Informere og inkluderer organisasjonen om hva som er under implementering
  • Informere ansatte om hvilke målsetninger man har for HR-løsningen

Ifølge arbeidsmiljøloven § 10-3, skal en slik plan utarbeides hvis ansatte jobber til forskjellige tidspunkt på døgnet:

AML, § 10-3 sier bl.a. “Dersom arbeidstakerne arbeider til ulike tider på døgnet, skal det utarbeides en arbeidsplan som viser hvilke uker, dager og tider den enkelte arbeidstaker skal arbeide. Arbeidsplanen skal utarbeides i samarbeid med arbeidstakernes tillitsvalgte”.

En godt utarbeidet skift- eller turnusplan blir først og fremst viktig for virksomheter med turnusordninger, hvor det viktig å få på plass en felles oversikt for bedriften slik at de ivaretar de tjenester eller produksjoner som virksomheten skal levere. En god skiftplan gjør det lettere for deg som leder å møte behovene til hver av dine medarbeidere samt at ansatte er klar over sine avtalte arbeidstider.