Prosjektledelse

Prosjektledelse

4human tilbyr HR tjenester og har konsulenter som har bred bakgrunn fra enten IT, systemansvar eller HR.

Flere av våre konsulenter er sertifiserte prosjektledere.

I alle våre prosjekter etableres et team med leveranseroller – dette omfatter prosjektleder/leveranseansvarlig, eventuelle delansvarlige og integrasjonsansvarlig. Det er utarbeidet egne prosedyrer for leveranse etter «beste praksis» for våre løsninger som alle våre konsulenter styrer etter.

Vi har et stort forhandlernettverk som i tillegg kan ta del i ulike roller i et leveranseprosjekt avhengig av kundens behov.

Basert på våre ISO-sertifiseringer (9001, 27001, 27018 og 27718) har vi også innarbeidet rutiner for gjennomføring av implementering og videre oppfølging av kunden.

God prosjektledelse er med og sikrer en suksessfull implementering av HR-systemet i henhold til kundens målsettinger samt avtalte milepæler og estimater.