Medarbeiderutvikling

Medarbeiderutvikling

Medarbeiderutvikling handler om å sikre at den ansatte er godt forberedt og har de rette “verktøyene” for å utføre sine arbeidsoppgaver på en effektiv og optimal måte. Arbeidsgivers oppgave er å sikre at den ansatte, bedriftens viktigste ressurs, har tilgang til alle verktøy i verktøykassa, så vel kunnskapsmessig som fysisk.

Medarbeiderutvikling er viktig for å tiltrekke nye medarbeidere og for å beholde eksisterende ansatte. Leder og ansatt bør være omforent om utviklingsplanen for å oppnå best resultat.

Oppfølgingen av medarbeideren bør skje systematisk og regelmessig. Gjennom å digitalisere prosessen så samler selskapet all relevant informasjon i HR-systemet. Utviklingsprogrammet kan defineres i HR-systemet og leder varsles når det er tid for neste steg i planen. Den ansattes kompetanse blir løpende utviklet samtidig som man kan tildele nye læringsprogrammer til den ansatte i tråd med bedriftens kompetanse behov.

For å hjelpe lederne å sikre god medarbeiderutvikling tilbyr 4human for eksempel funksjonalitet for 1:1 Samtaler, medarbeidersamtaler, Kompetanse og læring som kan settes sammen i et definert program.