Kvalitetssystemer

Kvalitetssystemer

Gjennom å integrere HR-systemet med bedriftens Kvalitetssystem kan et selskap oppnå synergier og effektiviseringer gjennom en mer sømløs arbeidsmetodikk og brukerhåndtering.

Integrasjon mellom 4human og Kvalitetssystemet kan etableres på forskjellige nivåer. 4human HRM kan fungere som master på ansattdata og organisasjonsstruktur og brukere kan opprettes automatisk i Kvalitetssystemet basert på data fra HR-systemet.

Det er også mulig å etablere Single Sign On (SSO) mellom HR- og Kvalitetssystemet. På denne måten kan brukere skifte mellom applikasjonene uten å logge inn hver gang.

Den mest sømløse integrasjonen kan etableres mellom 4human HRM og våre konsernsøsken, 4human TQM og 4human QM 365. Her er det mulig for sluttbrukeren å registrere avvik eller hendelser rett i HR-systemet. Dataen eksporteres deretter automatisk til Kvalitetssystemet for videre behandling av prosesseier. Prosesseier og brukere vil også kunne ha en direkte kobling til Kvalitetssystemet fra HR-systemet.