Time- og planssystem

Time- og planssystem

4human HRM har gjennom 15 år opparbeidet ledende kompetanse knyttet til integrasjoner med tilliggende systemer. Det er et av våre DNA’er. Vi integrerer i dag med de aller fleste time og plansystem i det norske markedet.

4human HRM leverer Time og Plan som egen modul i vår HR-løsning. Kravene til Time og Plansystem varierer mye fra virksomhet til virksomhet og der hvor vår modul ikke dekker de funksjoner kundens behov krever sørger vi før en god integrasjon mot aktuelle Time og Plansystem.

Målsetningen er at våre kunder registrerer ansattdata en gang og sørger for at disse dataene er master for andre omkringliggende systemer hvor Time og Plansystem er et av de sentrale.  Vi sørger for å oppdatere person- og organisasjonsdata, brukerdata og kan motta fraværs transaksjoner og plandata for å kunne utnytte vår fraværsmodul for rapporter og statistikker sammen med vår sykefraværsoppfølging.

Vi har eget API (Web services) som dekker det meste av behovet for overføring av data. Fil-integrasjoner håndteres også der dette er aktuelt. Dette gjennomføres i samarbeid med andre systemleverandører og deres API-grensesnitt.