Hjelp, en ansatt er syk. Hva gjør jeg som leder?

Hjelp, en ansatt er syk. Hva gjør jeg som leder?

Som leder kan det være utfordrende når en av dine ansatte blir syk og må ta seg fri fra jobben. Det kan føre til at arbeidsbelastningen for andre ansatte øker, og det kan være vanskelig å opprettholde produksjonen på samme nivå som før. I tillegg ønsker du selvfølgelig å vise omsorg for den syke ansatte og hjelpe vedkommende med å komme tilbake på jobb så snart som mulig.

Men hva kan du egentlig gjøre som leder når en ansatt blir syk?

Først av alt er det viktig å vise empati og omsorg for den syke ansatte. Gi vedkommende beskjed om at du ønsker vedkommende god bedring og at du forstår at det kan være en utfordrende situasjon. Det kan også være lurt å tilby å sette opp en samtale med HR-avdelingen, slik at den syke ansatte kan få informasjon om sine rettigheter når det gjelder sykdom og sykepenger.

Håndtering av arbeidsbelastning

Når det gjelder å håndtere den økte arbeidsbelastningen som oppstår når en ansatt er syk, kan det være smart å vurdere muligheten for oppgaveomfordeling blant de andre ansatte. Hvis det er nødvendig, kan du også vurdere å leie inn en vikar eller midlertidig hjelp. Det er viktig å huske at ansatte som må påta seg ekstra oppgaver, kan føle seg overarbeidet og stresset. Derfor kan det være nyttig å tilby ekstra støtte og ressurser til disse ansatte.

Lage en policy ved sykdom

Det er også en god idé å ha en plan for hvordan du håndterer sykefravær generelt. Dette kan omfatte en tydelig sykdomspolicy som beskriver forventningene til ansatte når det gjelder å melde fra om sykdom, og hvordan sykefravær vil bli håndtert. Det kan også være lurt å ha en oppfølgingsplan for ansatte som har vært syke, slik at de får den støtten de trenger for å komme tilbake til jobb så snart som mulig. Ved å bruke 4human HRM kan du sikre at dine ledere følger opp den sykmeldte på en strukturert måte i henhold til bedriftens retningslinjer.

Veien tilbake

Til slutt er det viktig å huske at veien tilbake til full arbeidsevne kan være lang for en ansatt som har vært syk. Som leder er det viktig å være tålmodig og fleksibel, og å tilby den støtten og tilretteleggingen den syke ansatte trenger for å kunne komme tilbake til jobb på en trygg og forsvarlig måte.

Husk at når du viser omsorg for dine ansatte, vil du kunne bygge et arbeidsmiljø preget av tillit og lojalitet, noe som på lang sikt vil bidra positivt til bedriftens suksess. Sørg for å være proaktiv og ha gode planer på plass for å håndtere sykefravær, og vis omsorg for den syke ansatte samt de som blir påvirket av økt arbeidsbelastning.

Del innlegg:

Vi i 4human leverer moderne og skybaserte HR-systemer, og har en av de mest komplette, funksjonsrike og integrasjonsvennlige HRM-løsningene i Norge. Konsernet leverer også kvalitet- og styringssystemer for HMS. Vi i 4human jobber for å forenkle og forbedre din jobbhverdag.

Vårt motto: Vi setter mennesket i sentrum!

Ta kontakt med oss

* Ditt personvern er viktig for oss. Du kan når som helst trekke samtykke tilbake og endre dine e-post preferanser.

Vi i 4human leverer moderne og skybaserte HRM- og kvalitetsstyringssystemer med tilhørende konsulenttjenester. Vi jobber for å forenkle og forbedre din hverdag.

Vårt motto: Vi setter mennesket i sentrum!

Ta kontakt med oss

* Ditt personvern er viktig for oss. Du kan når som helst trekke samtykke tilbake og endre dine e-post preferanser.