HR Dashboard

HR Dashboard

Alt på ÉN plass i skyen!

Med 4human får du full oversikt over dine ansatte og din virksomhet. 4human tilbyr forskjellige dashboard avhengig av din rolle. Dette innebærer at alle brukere får deres egen personlige startside.

4human hr-system

Skreddersydd for leder og ansatte

Uansett hvilken rolle den som logger inn har så møter alle sin personlige startside. På dette dashbordet så kan brukeren se tilpasset informasjon. Her kan brukere for eksempel raskt sjekke feriesaldo, søke om ferie og permisjon og se sine oppgaver, kurs og quiz.

Startsiden består av forskjellige widgets med bl.a.:

  • Mine oppgaver
  • Min læring
  • Mine publikasjoner
  • Nyhetsstrøm

På startsiden kan brukeren også se sin egen profil, informasjon om sin egen ansettelse og varslinger. I tillegg er det en nyhetsstrøm der selskapet kan kommunisere med de ansatte.

4human dashboard ansatte

God oversikt over ansatte

Ledere med personalansvar i selskapet får her en status/øyeblikksbilde hvordan status er på de ansattes forskjellige prosesser:

  • Onboarding/Offboarding
  • Læring
  • Kompetanse
  • Stillinger
  • Avtaledokumenter
  • Bursdager og jubileum

Lederen kan segmentere dataen på aktuell avdeling samt filtrere på sine nærmeste ansatte eller øvrige ansatte.

4humans Dashboard

Analyse-dashboard

Analyse-dashboardet i 4human HRM er basert på PowerBI og visuell fremstilling av rapporter fra virksomheten. Her kan virksomhetene selektere etter år, kvartal, stillinger, og ønsket del av organisasjonen. Man kan enkelt sammenligne med nåværende statistikk med tidligere år. Dette gir HR en strategisk posisjon i virksomheten ved å vise nåværende status, trender og utfordringer i fremtiden.

Virksomheten kan få tilgang til analyser og fremstilling av data på «ansatte», «læring» og «kompetanse».

Virksomheter som har egen PowerBI lisens kan få data fra 4human HRM importert til egen «Data-lake» for å lage egne tilpassede rapporter.

4human statistikk