Tilbudsbrev

Tilbudsbrev

I en ansettelsesprosess utgjør tilbudsbrev normalt det første skriftlige dokumentet på at du tilbys den ledige stillingen og utgjør samtidig et grunnlag for arbeidskontrakt.

Gjennom 4human sitt dokumentsenter etableres maler for ulike type dokumenter. Man kan en eller flere maler for tilbudsbrev avhengig av rolle eller stilling.

Alle maler utarbeides i en egen editor som følger med i løsningen. Man kan benytte “klippe og lime” fra eksisterende dokumenter lagret i Word e.l. Alle maler ligger lageret i et eget arkiv.

Alle maler kan defineres med ulike forutsetninger som denne type mal skal forholde seg til.

Dette gjelder bl.a.:

  • om dokumentet skal godkjennes
  • om vedlegg følger med
  • ansettelsesform (fast, midlertidig etc.)
  • begrenset til bestemte organisasjons enheter
  • signeringsmetode den skal gjennom – papir eller digital.

Tilbudsbrev utarbeides med et design og innhold som hentes fra ditt stillingsregister du har satt opp for din virksomhet. Aktuelle felter hentes som aktive felter i ulike feltområder – i dette tilfellet (se bilde under) fra område «stilling».

Tilbudsbrev sendes ut til dedikerte personer gjennom en egen saksgang.