Medarbeidersamtaler

Medarbeidersamtaler

Motiver dine ansatte med gode medarbeidersamtaler

Et moderne arbeidsliv inneholder stadig skifter i forhold nye kompetansekrav, nye lover og forskrifter og kultur endringer via nye eiere etc. For å ivareta den ansatte og lederes behov på en god måte kan vi tilby en egen modul for 1-1, medarbeider og utviklings samtaler.

I denne HR-modulen kan man definere maler med tilpasset innhold for ulike roller og stillinger. Leder kan gjennomføre innkallinger og benytte modulen for oppfølging av samtalene. Ansatte og leder kan gjøre egne forberedelser i modulen i forkant av møte. Vår målsetning er gjøre oppfølging og gjennomføring av samtaler på en god og effektiv måte.

4human medarbeidersamtaler

Hvorfor bruke 4humans 1-1 samtaler?

For å skape fornøyde medarbeidere, som utvikler seg, forbedrer effektiviteten i det daglige arbeidet og som virkelig vil være i selskapet – i lang tid.

Gode samtaler vil gagne både deg som leder og ansatt. Et effektivt møte vil sørge for bedre tillit mellom begge parter, noe som vil forenkle det daglige samarbeidet til dine medarbeidere. En god samtale vil bidra til at ansatte vil få økt motivasjon når det kommer til daglige arbeidsoppgaver og rutiner, i tillegg til at et effektivt møte vil legge til rette for den ansattes utvikling og føre til mindre fravær og turnover i selskapet.

Viktige funksjoner med 4humans medarbeidersamtaler

En medarbeidersamtale skal først og fremst være en mulighet for den ansatte til å lette på hjertet. Hva tenker den ansatte om fastsatte mål? Kan arbeidsoppgavene fullføres på en god måte? Ligger det andre personlige problemer til grunn? Og sist, men ikke minst, hva forventer de ansatte av deg som leder?

Ansatte vil få muligheten til å forberede seg til neste samtale i ansattportalen. Etter endt møte vil ansatte få tilsendt et referat for godkjenning. Den ansatte vil ha samme oversikt som leder over hva som ble diskutert og avtalt i samtalen.

 • Få digitale referater av møtet
 • Tilpass egendefinerte samtalemaler
 • Inkludert aktivitetsoversikt og tidslinje i løsningen
 • Se statistikk for en periode, avdeling, og ansattype
 • Oversikt over gjennomførte medarbeidersamtaler
 • Ledere og ansatte får automatiske varsler før samtale
 • Samtalemodul som kan integreres med andre moduler

Hva er en medarbeidersamtale?

En medarbeidersamtale (eller 1-1 samtale) er en konfidensiell samtale mellom leder og ansatt. Selv om det er du som leder som har ansvar for å planlegge og styre samtalen, så er det medarbeideren som skal stå for mesteparten av praten. Det er viktig at du som leder viser interesse for den ansattes utfordringer, tilbakemeldinger og kompetanseutvikling, da dette kan være med på å bedre trivsel og det generelle arbeidsmiljøet på arbeidsplassen. Enten om den ansatte er fysisk på kontoret, eller jobber hjemmefra.

Er en medarbeidersamtale lovpålagt?

Medarbeidersamtaler er ikke lovpålagt, men det anbefales likevel å ha hyppige samtaler mellom leder og ansatte. Først og fremst ettersom en god og effektiv samtale vil bedre kommunikasjonen mellom leder og ansatte.

En god medarbeidersamtale mal sørger for:

 • Tettere oppfølging av hver ansatt
 • Økt tillit mellom leder og ansatt
 • Skaper motivasjon gjennom definerte tiltak og mål
 • Legger til rette for den ansattes utvikling
 • Enklere for leder å organisere oppgaver
 • Økt produktivitet og effektivitet på arbeidsplassen
 • Økt trivsel og bedre arbeidsmiljø blant ansatte
 • Mindre fravær og turnover

Medarbeidersamtale krav

1-1 samtaler (Medarbeidersamtaler, utviklingssamtaler, velferdssamtaler eller oppfølgingssamtaler) er som sagt ikke et krav, men du som leder bør iverksette medarbeidersamtaler med dine ansatte. Dette kan jo bare gagne din virksomhet på en positiv måte!

Medarbeidersamtaler i praksis

Møt opp forberedt

Det er viktig at du tar deg god tid til å planlegge møtet. Hva vil du oppnå med samtalen? Skal dere avklare mål for neste kvartal eller halvår? Hvilke temaer skal tas opp? Og hvordan skal oppgavene gjennomføres?

Gjennomføring av utviklingssamtaler

Men hvordan gjennomfører du en god medarbeidersamtale? Det første du må tenke på er hvor samtalen skal gjennomføres. Skal det være på kontoret til sjefen? På et av grupperommene? Eller vil det være en digital medarbeidersamtale? Et tips er å forsøke å ha møtet i uvante omgivelser. Kanskje det er mulig å ta møtet over en kopp kaffe utendørs?

Lag en aktivitetsplan

Etter endt medarbeidersamtale, er det viktig å sette opp en aktivitetsplan. Lag en hovedplan, eller arbeidsplan, med tanke på temaene som ble diskutert i møtet. Dette kan være mål og andre eventuelle tiltak som ble drøftet.

Medarbeidersamtaler tips

 • Planlegg samtalen i god tid
 • Møt opp forberedt til samtalen
 • Ha en åpen dialog
 • Fokuser på den ansattes mål, tanker og eventuelle problemer
 • Vær åpen for tilbakemeldinger
 • Lag en aktivitetsoversikt
 • Ha hyppige møter med dine ansatte. Oppfølging er like viktig som en godt gjennomført medarbeidersamtale

Fordeler med en medarbeidersamtale

 • Økt tillit mellom leder og ansatte
 • Enklere for leder å organisere arbeidsdagen
 • Ansatte får mulighet til å forberede og ytre seg
 • Øker sannsynligheten for økt motivasjon i selskapet
 • Minsker muligheten for sykefravær, annet fravær og turnover