GAP analyse

GAP analyse

GAP analyse er en uunnværlig metode når din nåværende status og ideell status eller mål skal vurderes. Ved å identifisere hvordan midler og ressurser blir utnyttet (og muligens underutnyttet), gjør GAP analyse det mulig å nå bedriftens mål raskere – både på kort og på lang sikt.

GAP analyse kan gjennomføres ved å sette opp kompetansekrav/behov og koble dette opp mot ansatte. Den visuelle kompetanseoversikten synliggjør eventuelle kompetansebehov i bedriften.

GAP analysen tar utgangspunkt i Kompetansematrisen og Kompetansekrav definert i 4human HRM. Endringer i kompetanse og kompetansekrav blir umiddelbart synlig i GAP analysen.