Lederhåndbok

4humans Lederhåndbok

Med kontraktsmodulen i 4human HRM genereres arbeidskontrakter på dine ansatte. Kontrakten vil hente ansattdata fra personalregisteret og fylle inn felter etter eget ønske, helt automatisk. Dette kan gjøres som siste steg i registreringen av nyansatte, eller som en egen aktivitet med etablering av arbeidskontrakt under den ansattes dokument mappe. Kontraktene kan signeres med BankID.

Fordeler med 4humans lederhåndbok

 • Forenkler din arbeidshverdag
 • Fungerer som god lederstøtte
 • All informasjon samlet på ett sted
 • Bidrar til effektivt, helhetlig og godt lederskap
 • Enkelt å redigere håndboken etter bedriftens behov
 • Tips til hva du bør utrette når vanskelige situasjoner oppstår
 • God oversikt over gjeldende lovverk, interne retningslinjer, rettigheter og plikter
 • Samhandling og enkel integrasjon med vår e-læring

Hva er en lederhåndbok?

En lederhåndbok skal være et verktøy for deg i din daglige ledelse av dine medarbeidere, hvor du får oversikt over arbeidstidsbestemmelser, ferieavvikling, sykefraværsoppfølging, permisjoner, avslutning av arbeidsforhold og personalytelser, med mer. En god lederhåndbok er en digital håndbok som vil hjelpe deg til å utøve effektivt og enhetlig lederskap, og vil gi deg nyttige tips til hva du bør tenke og gjøre når vanskelige situasjoner oppstår på arbeidsplassen.

Bruk 4humans skybaserte maler

Vi i 4human har i samarbeid med advokater utarbeidet en grundig mal bestående av virksomhetsspesifikke forslagstekster og tilhørende lovtolkninger for hvert enkelt tema. Dermed er det enkelt å ta utgangspunkt i malen og skreddersy denne til din virksomhets behov.

Hva finner jeg i 4humans lederhåndbok?

 • Arbeidstidsbestemmelser
 • Rekruttering
 • Ferieavvikling
 • Sykefraværsoppfølging
 • Permisjoner
 • Personalytelser
 • Informasjonssikkerhet
 • Avslutning av arbeidsforhold
 • 4humans lederhåndbok finnes også på engelsk

En god lederhåndbok bør inneholde

 • Tar utgangspunkt i godt utarbeidet mal for lederhåndbok
 • Tips som hjelper deg til å utøve godt lederskap
 • Tips til hva du bør gjøre når vanskelige situasjoner oppstår på arbeidsplassen
 • God oversikt over gjeldende og oppdaterte lovverk, plikter og rettigheter
 • Muligheter til å redigere håndboken etter bedriftens behov

Våre rådgivere bidrar med

 • Bearbeiding av innhold til lederhåndbok
 • Kartlegging av interne rutiner og retningslinjer
 • Implementering av lederhåndboken til din bedrift
 • Rådgiving spesialisert på skreddersøm av digitale håndbøker