Ansattportal

Ansattportal

Hva er 4humans ansattportal?

4humans ansattportal er en tilpasset, digital portal og lagringsplass, hvor dine ansatte kan oppsøke viktig informasjon. I tillegg kan medarbeidere her søke om ferie, legge inn eventuelt fravær, og registrere andre ansattdata. Portalen bidrar til at dine ansatte blir mer selvhjulpne, hvor du som leder kan fokusere mindre på administrasjonsoppgaver, og mer på strategiske oppgaver.
4human ansattportal

Viktige funksjoner med ansattportalen til 4human

 • Utføre oppgaver
 • Lese digitale håndbøker
 • Sjekke feriesaldo
 • Sende inn søknad om ferie og permisjon
 • Registrere egenmelding og sykt barn
 • Ta kurs og quiz
 • Vedlikeholde din personlige informasjon (lønnskonto, nærmest pårørende osv.)
 • Se og laste ned oppdatert CV
 • Sky basert system som er tilgjengelig fra enhver enhet

Ansattportal i praksis

Ansatte kan logge inn i ansattportalen fra PC, mobil (både Android og iOS), nettbrett og registrere egenmelding og fravær fra sofaen eller sengekanten. Ledere kan raskt og enkelt, også når de er på farten, godkjenne søknader og sjekke status på forskjellige prosesser.

Fordeler med ansattportalen

Ansattportalen bidrar til økt selvstendighet og mindre papirarbeid for ledere. Den ansatte kan selv bidra med input til HR-systemet i stedet for at HR og/eller lederen må registrere all informasjon.

Timeregistrering kan også føres fra ansattportalen, og all lagring er skybasert. Ansattportalen er tilgjengelig for alle virksomheter med en instans i 4human HRM.

Tilgangsstyring

Et HRM-system skal ivareta alle ansatte i en virksomhet. Dette betyr at man må håndtere ulike roller og tilganger til løsningen. Ansatte skal kunne registrere sine egne definerte data, ledere skal følge opp og godkjenne aktiviteter, systemeiere skal ha tilgang til muligheter for oppsett etc. Vårt HR-system har en egen modul for håndtering av roller og tilganger som gir fleksible muligheter for tilgangsstyring. En vesentlig del av oppsettet i et HRM-system består i å definere hvilke tilganger de ulike stillinger, roller og ansatte skal ha i systemet. Dette er med på å sørge for at de ulike brukergruppene får tilgang til nødvendig informasjon, samtidig som opplysningene ikke er tilgjengelig for alle. Dette gjør at systemet er i samsvar med GDPR og Personvernforordningen. Grunnlaget for tilgangsstyringen er hvilke definerte roller den ansatte har og om vedkommende har en stilling med personalansvar der en har rollen som leder definert i organisasjonsstrukturen.

Rollestyring

Roller styrer tilgangen til de ulike organisasjonsstrukturer i oppsettet. En rolle kan forklares på følgende måte:
 • En ansatt i et selskap kan ha en eller flere stillinger (flerstillinger)
 • En stilling vil alltid ha en tilhørende rolle
 • En rolle er knyttet til en tilgangsgruppe som definerer hva rollen kan se av informasjon og utføre av handling

Vi anbefaler derfor at du laster ned vår gratis guide, og nøye vurderer et system basert på dine og din virksomhets behov.