Sjekkliste – Forenklet HR for bygg, anlegg og entreprenører

Sjekkliste – Forenklet HR for bygg, anlegg og entreprenører

I en virksomhet i bygg- og anleggsbransjen er HR-prosessene avgjørende for å sikre en effektiv og velfungerende arbeidsstyrke. Denne sjekklisten er utviklet for å veilede HR-ledere og beslutningstakere i bygg- anlegg og entreprenørbransjen på grunnleggende HR-prosesser som er essensielle å ha på plass i en virksomhet i bransjen.