10 argumenter for hvorfor du bør integrere et HR- og lønnssystem

10 argumenter for hvorfor du bør integrere et HR- og lønnssystem

hr og lønn integrasjon

Derfor bør du integrere HR og lønn

Har dere vurdert å integrere et HR- og lønnssystem? og kanskje også flere systemer? Her er ti gode grunner til å gjøre nettopp dette:

Unngå dobbeltarbeid

Integrasjoner forenkler ansattreisen fra preboarding/onboarding til offboarding ved at ansattinformasjon følger med fra tidligere steg i prosessen, sånn at man unngår dobbeltarbeid.

Sikre konsistente data i ulike systemer

Med integrasjoner kan man lettere oppdatere ansattdataene fordi masterdataene («fasiten») er lagret ett sted. Når masterdataene er oppdatert så blir de oppdatert andre steder også, automatisk. Man unngår dermed at dataene ligger forskjellig i ulike systemer.

En fasit

Når dataene ligger likt i både HR- og lønnssystemet så blir det det lettere å holde kontroll på dataene og det oppstår ikke usikkerhet omkring hvilke av dataene som er riktige.

Få hjelp med GDPR

Integrasjoner mellom HR-systemet og Lønn gjør det lettere å etterleve GDPR-reglementet i forhold til sletting, fordi når noen slutter så blir man varslet om dette i begge systemer.

Frigjør tid til de viktige oppgavene

Integrerte og digitaliserte systemer gjør at man bruker mindre tid på administrasjon og dermed frigjør tid for både ansatte, ledere, HR og Lønn.

Involvér de ansatte på en enkel måte

Ansattportalen i HR-systemet gjør at ansatte kan se informasjon i HR-systemet som også ligger i lønnssystemet når disse er integrerte, og sammen med dokumentasjon som arbeidskontrakter og medarbeidersamtaler gir dette bedre oversikt for de ansatte.

Ansvarliggjør ledere og ansatte

Når HR- og lønnssystemet er integrert så åpner det for mer delegering, ansvarsfordeling og ikke minst ansvarliggjøring, fordi ulike involverte (ansatte, ledere, HR, lønn) kan behandle og godkjenne sin del av dataene.

Få kontroll på fravær, reiseregninger og utlegg

Det er lettere å håndtere timeregistreringer (inkludert overtid og skifttillegg), fravær (sykefravær, ferie, permisjoner) og utgifter/refusjoner (for eksempel reiserefusjoner, rekvisitakjøp og reiseregninger) når den ansatte kan søke opp/registrere disse selv, leder kan godkjenne og de automatisk overføres til lønn.

Bedre rapporter og analyser

Integrasjoner åpner opp muligheten for bedre rapporter og analyser mellom HR- og lønnssystemet.

En innlogging til alle systemer (SSO)

Om man ønsker integrasjoner til flere forskjellige systemer så er ofte integrasjon mellom lønn og HR et logisk første steg, og man kan integrere mot AD (Active Directory) sånn at man har samme pålogging/Single Sign-On (SSO) i flere systemer.

Fortsatt ikke overbevist? Du er velkommen til å kontakte oss for en god faglig diskusjon. Visma og 4human har begge lang erfaring med integrasjoner mellom lønn og HR. Ta kontakt så hjelper vi dere med å kartlegge behovene deres og om ønskelig bistår dere videre.

Del innlegg:

Vi i 4human leverer moderne og skybaserte HR-systemer, og har en av de mest komplette, funksjonsrike og integrasjonsvennlige HRM-løsningene i Norge. Konsernet leverer også kvalitet- og styringssystemer for HMS. Vi i 4human jobber for å forenkle og forbedre din jobbhverdag.

Vårt motto: Vi setter mennesket i sentrum!

Ta kontakt med oss

* Ditt personvern er viktig for oss. Du kan når som helst trekke samtykke tilbake og endre dine e-post preferanser.

Vi i 4human leverer moderne og skybaserte HRM- og kvalitetsstyringssystemer med tilhørende konsulenttjenester. Vi jobber for å forenkle og forbedre din hverdag.

Vårt motto: Vi setter mennesket i sentrum!

Ta kontakt med oss

* Ditt personvern er viktig for oss. Du kan når som helst trekke samtykke tilbake og endre dine e-post preferanser.