Hva betyr det at et lønnssystem er godt integrert med HR-systemet?

Hva betyr det at et lønnssystem er godt integrert med HR-systemet?

lønnssystem integrert med hr

Er det tungvint å måtte legge inn eller endre den samme informasjonen i forskjellige systemer? Synes du det er irriterende å måtte åpne og logge inn i mange forskjellige programmer hver morgen? Har det hendt at du har oppdaget avvik i informasjon om ansatte mellom ulike programmer, og er usikker på hvilken informasjon som er riktig?

Ord som «integrasjoner» og «APIer» kan kanskje høres komplisert ut, men i bunn og grunn handler det om at systemer snakker med hverandre.

Integrasjoner gjør at en ansatt, leder, eller Lønn og HR kan slippe å legge inn og oppdatere informasjon i flere systemer.
Blir informasjonen lagt inn riktig én gang på riktig plass, så blir den oppdatert andre plasser.

Fokuset ligger på HR- og lønnssystem

To av systemene det er aller viktigst å integrere er HR-systemet og lønnssystemet. Her ligger nemlig essensiell informasjon som blant annet adresser, lønnskonto og pårørende.

Når vi tenker over hvor viktig denne informasjon er for riktige utbetalinger og refusjoner fra NAV, riktig utbetaling av lønn og hvem vi skal kontakte om noe skulle inntreffe, så er det avgjørende at informasjonen er korrekt.

Har dere integrasjon mellom HR-systemet og lønnssystemet så bestemmer bedriften seg for hvilket av systemene som skal være fasiten, såkalt «master», og så trenger ikke ansatte, ledere eller Lønn og HR oppdatere informasjonen flere steder.
Når informasjonen blir oppdatert i «mastersystemet», så blir den automatisk oppdatert i det andre systemet også!

I tillegg til at informasjonen ligger likt og blir oppdatert i begge systemer, så har integrasjon mellom lønn og HR flere fordeler:
For eksempel så har dere bedre kontroll over informasjonen fordi dere kontrollerer den bare ett sted, og når den skal slettes fordi noen slutter så blir den slettet begge plasser.

Ikke minst så sparer dere masse TID fordi dere slipper å punche inn en masse info i forskjellige systemer, med økt risiko for feil jo flere steder man puncher.

Har dere punchet inn riktig informasjon på riktig plass så går resten av seg selv!

Integrasjoner og APIer er altså ikke bare trendy begreper, men noe som gjør at vi sparer tid, reduserer feil og ikke trenger å forholde oss til en masse forskjellige systemer i hverdagen.

Eller sagt på en annen måte: integrasjoner forenkler og forbedrer hverdagen vår!

Del innlegg:

Vi i 4human leverer moderne og skybaserte HR-systemer, og har en av de mest komplette, funksjonsrike og integrasjonsvennlige HRM-løsningene i Norge. Konsernet leverer også kvalitet- og styringssystemer for HMS. Vi i 4human jobber for å forenkle og forbedre din jobbhverdag.

Vårt motto: Vi setter mennesket i sentrum!

Ta kontakt med oss

* Ditt personvern er viktig for oss. Du kan når som helst trekke samtykke tilbake og endre dine e-post preferanser.

Vi i 4human leverer moderne og skybaserte HRM- og kvalitetsstyringssystemer med tilhørende konsulenttjenester. Vi jobber for å forenkle og forbedre din hverdag.

Vårt motto: Vi setter mennesket i sentrum!

Ta kontakt med oss

* Ditt personvern er viktig for oss. Du kan når som helst trekke samtykke tilbake og endre dine e-post preferanser.