Hvordan kan du motivere dine medarbeidere på en god måte?

Hvordan kan du motivere dine medarbeidere på en god måte?

Hvordan motivere ansatte

Hvordan motivere ansatte?

Du som leder har sikkert stilt deg selv spørsmålet «Hva skal til for at mine ansatte blir mer motiverte?» Motivasjon i arbeidslivet bidrar til økt produktivitet og arbeidsglede. Ved å ha motiverte medarbeidere vil du oppnå økt omsetning, og økt trivsel på arbeidsplassen. Men hva skal til for å motivere de ansatte? Kan du motivere dem? Kommer motivasjon kun fra innsiden? Eller er det andre faktorer som spiller inn som du kan påvirke?

Ved å ha motiverte medarbeidere vil du oppnå økt omsetning, og økt trivsel på arbeidsplassen. Også når det gjelder hjemmekontor.

Hva er egentlig motivasjon?

Det å være motivert for å gjøre en arbeidsoppgave betyr at du har et ønske om å gjøre noe. Det at handlingene våre er motivert av noe, betyr at vi sikter mot å nå et bestemt mål. Når vi snakker om motivasjon er det viktig å skille mellom to hovedtyper av motivasjon, indre og ytre motivasjon. Dette må du alltid ha i bakhodet når det kommer til oppfølging av ansatte.

Den indre motivasjonen er vår indre drivkraft som driver oss mot å oppnå det definerte målet, dette er våre egne interesser og nysgjerrighet. Det kommer fra deg selv, at du finner motivasjon i selve oppgaven. Det er noe du gleder deg til å ta fatt på og du ser på oppgaven som lystbetont. Denne indre drivkraften kan være at du lærer mer innenfor et område, at du får testet dine ferdigheter, eller at du tar fatt på et helt nytt prosjekt du gleder deg til.

Når vi snakker om motivasjon er det viktig å skille mellom to hovedtyper av motivasjon, indre og ytre motivasjon.

Ytre motivasjon er derimot en drivkraft som kommer fra ytre omgivelser. Ytre motivasjon kan derfor sies å være en ytre drivkraft mot et mål, for eksempel en pliktfølelse overfor dine medarbeidere til å møte opp på jobb eller at du ønsker å gjøre en god innsats for å kunne heve høyere lønn.

Hvordan motivere ansatte på hjemmekontor?

Når ansatte tilpasser seg hvordan, når og hvor de jobber, gir koronasituasjonen en ypperlig mulighet for at arbeidsgivere kan forbedre det de allerede vet er viktig. Disse målene er selvsagt selvskrevne i den vanlige arbeidsplassen, men er desto enda viktigere når det kommer til hjemmekontor.

medarbeidersamtale sjekkliste 4human

Sett klare mål

Det er viktig at du som arbeidsgiver setter klare og tydelige mål for dine ansatte. Hva kan oppnås i denne perioden? Er forventningene realistiske? Gi gjerne rom for at ansatte kan sette opp deres egen arbeidshverdag etter ønske. Dette vil bidra til økt motivasjon blant dine ansatte, noe som øker sjansene for at de lykkes i sine oppgaver og gjøremål.

Ha møter oftere

Å jobbe med større avstander setter nye krav til tilgjengelighet og brukervennlighet. Møter på digitale plattformer må derfor bli mer strukturerte enn vanlige møter på kontorlokalet, hvor man ser oftere til hverandre. Ha derfor en klar plan på det dere skal gå igjennom på møtet, da er det lettere at dere kommer med beslutninger og løsninger, og at møtet effektivt følges opp i et senere tidspunkt.

En annen huskelapp er å ha møtene på digitale plattformer som video, Teams eller Zoom, og ikke på telefon. I alle fall når det er snakk om lengre møter. Videomøter er med på å gjøre dine ansatte mer aktive, hvor det blir lettere å interagere mer med hverandre.

Gi hyppige tilbakemeldinger

Dette punktet er selvsagt en selvfølge i alle møter, men desto viktigere når ansatte jobber hjemmefra, og ikke har mulighet til å se ledere like ofte. Det er viktig at ansatte føler seg verdsatte. Kom derfor med hyppige og konkrete tilbakemeldinger på hva den ansatte gjør bra, og hva som kan forbedres. 

Ved å sitte flere timer på et hjemmekontor kan ansatte fort føle seg noe bortglemt og ensom, og dermed bli usikre på om jobben de gjør er relevant eller ikke. Ha derfor fortløpende, hyppige og gode medarbeidersamtaler, slik at begge parter er klar over rutiner og oppgaver. Følg gjerne en egen medarbeidersamtale mal slik at du på best mulig måte er forberedt til samtalen.

tilbakemeldinger når du jobber hjemmekontor
Hyppige oppfølgingssamtaler har alltid vært viktige. Spesielt nå med hjemmekontor.

Skill mellom kontor- og fritid

Når man jobber hjemmefra i stuen, er det fort gjort å blande både kontortid og fritid. Hvem av oss har vel ikke stått opp, tatt på joggebuksa, og så satt seg så foran skjermen uten å huske på frokost?mI alle fall til magen begynner å rumle rundt 2 på ettermiddagen.

Derfor er det viktig at du planlegger din arbeidsdag som om du hadde tenkt å dra på kontoret. Kle på deg jobbklær, enten det er snakk om en bluse eller en skjorte (kjole og dress er kanskje ikke nødvendig). Sett inn pauser, planlegg lunsj, og når arbeidsdagen er over kan du bevege deg vekk fra kontorstolen til kosekroken på sofaen. Dermed skiller du arbeid- og fritid på lignende måte som om du hadde dratt på kontoret til vanlig.

Det er viktig at du planlegger din arbeidsdag som om du hadde tenkt å dra på kontoret. Kle på deg jobbklær, enten det er snakk om en bluse eller en skjorte.

Ha uformelle videomøter

Et av de største savnene med arbeidsplassen, er synet av andre kollegaer. Hvem savner vel ikke felleslunsjene og småchatten ved vannautomaten på jobben? Å kun møte hverandre i jobbmøter kan fort oppleves som stressende, derfor er det viktig at dere får til så mange uformelle videomøter som mulig. Dette kan være virtuelle felleslunsjer, eller daglige og ukentlige samtaler. Dette er selvsagt ikke det samme som å være på arbeidsplassen, men er med på å fjerne spenning og stress fra jobben, i tillegg til å øke trivsel og velvære blant ansatte.

Ta pauser!

Dette går litt under dette med å skille mellom kontor- og fritid. Men dette bør være et eget punkt i agendaen. Ta pauser! Da gjerne i form av gå- eller joggeturer i nabolaget. Å strekke litt på bena, og drive med mosjon er absolutt viktig i disse tider.

Andre tips du kan ta i bruk allerede i dag

Som leder i en organisasjon må man legge til rette for at hver enkelt ansatt må kunne finne sine motivasjonsfaktorer. Det gjelder å definere mål for hver ansatt og sette tiltak for å oppnå disse målene. Alle mennesker ser verden forskjellig, noen blir mer motivert av ytre omgivelser enn andre og folk flest har forskjellige mål. Som leder må du forstå at hver enkelt ansatt oppfatter verden forskjellig fra både deg og andre ansatte. Det som er motivasjon for en ansatt kan virke umotiverende for en annen. Noen har behov for hyppige bekreftelser, mens for andre er ikke dette like viktig.

Huskeliste: 7 generelle motiveringstips

  • Gi ros offentlig
  • Gi ris (tilbakemeldinger) en til en
  • Gi anerkjennelse oftere
  • Gi feedback på utført arbeid
  • Ha tillit til dine medarbeidere
  • Ha hyppige medarbeidersamtaler
  • Vis entusiasme når noe går bra
tilbakemeldinger når du jobber hjemmekontor
Løft dine ansatte til å bli den beste versjonen av seg selv

Hvordan vekke indre motivasjon?

Som du kanskje ser så er tipsene over fokusert på å forbedre den indre motivasjonen til hver ansatt. Flere undersøkelser viser at indre motivasjon er motivasjonsfaktoren som er mest drivende av disse to formene for motivasjon. Men det viser seg at bedrifter fremdeles holder fast på ytre motivasjonsfaktorer, som bonusordninger i et nærmest desperat håp om at det virker.

Det viser seg at bedrifter fremdeles holder fast på disse ytre motivasjonsfaktorene, som bonusordninger i et nærmest desperat håp om at det virker. 

Det viser seg at evnen til god kommunikasjon er det viktigste verktøyet en leder kan besitte for å øke motivasjonen hos sine ansatte. Lytting er nøkkelen til god kommunikasjon, og noe av det viktigste du må lære deg som en leder som ønsker å fungere som motivator for dine ansatte.

De 3 nivåene av lytting

Forskjellen på å lytte til og høre på hva den andre sier er stor. Det handler om å gjøre en aktiv innsats når man lytter til hva en ansatt har å si. Vi deler lytting i disse tre nivåene, slik at du kan avdekke hvilket nivå du lytter på:

Indre lytting

Du har deg selv i fokus, du dømmer det som blir sagt basert på egne verdier og tanker, leter etter lignende historier du selv har opplevd. Dette nivået er bra for å lære mer om seg selv, men er ikke det rette nivået for å lytte til den andre.

Fokusert lytting

Du har den andre personen i fokus, du dømmer ikke, du viser interesse og empati, du setter ord på det som blir sagt og bruker spørsmål som bevisstgjør den andre. Du vil oppnå å få større innsikt i alt som blir sagt og du virker mer nysgjerrig. Den ansatte du har samtale med føler seg ivaretatt og hørt.

Tenk tilbake til forrige samtale du hadde, hvilket nivå lyttet du på?

Global lytting

Du har den andre personen i fokus, du leser kroppsspråk, stemme, ansiktsuttrykk, tilstedeværelse og stemning. Du bruker alle dine sanser for å oppfatte det som ikke blir sagt og skape forståelse på bakgrunn av mer enn det som blir kommunisert muntlig.

Hvilket nivå lytter du på?
Hvilket nivå lytter du på?

De gode spørsmålene

Etter endt samtale med din ansatte gjelder det å stille gode spørsmål. Dette er gjerne ikke-ledende, åpne, korte spørsmål som kan åpne for enklere måloppnåelse. Spørsmål kan være «Hva skal til?», «Hva hindrer deg?», «Hva trenger du?», «Hva motiverer deg?», «Hva kan jeg gjøre for å hjelpe?», «Hva demotiverer deg?». Dette tar oss tilbake til den indre motivasjonsfaktoren, ved å stille disse spørsmålene klarer du kanskje å avdekke hva som oppleves som hinder og hva du som leder kan gjøre for å legge til rette for at den ansatte skal kunne oppnå målet.

Når det er avdekket hva som skal til for å oppnå målet må det defineres tiltak for måloppnåelse, samt tidsperiode. Husk at det er den ansatte som selv kommer med løsningen på problemet, derfor vil det være det indre som er motivet. Det er ikke du som leder som forteller hva målet deres er, det er ikke du som forteller de hva som skal til, det er ikke du som forteller hvilke tiltak som skal legges til rette. Det er den ansatte selv, du har bare vært veilederen som har lyst opp veien og lagt til rette for en god samtale.

Husk: Det er den ansatte selv som kommer med løsningen på problemet, derfor vil det være det indre som er motivet.

Du kan ikke motivere den ansatte, han eller hun må finne motivasjonen selv. For noen er det tilstrekkelig med ytre motivasjon, men for de fleste er ikke dette i seg selv en god løsning for økt motivasjon over lenger tid.

Arbeidsoppgavene som motivasjon i seg selv

Ved at en ansatt selv definerer mål og tiltak som skal til for å oppnå målet får den ansatte dekket behovet for autonomi, eller selvbestemmelse. Derfor kan du som leder sette opp egne digitale kurs, quiz eller andre former for lms arbeid. For å enklere skape motivasjon bør oppgaven være utformet slik at den ansatte har mest mulig frihet i fremgangsmåten for å oppnå ønsket mål. Det handler om tilrettelegging av fremgangsmåten. Arbeidsoppgaven som skal løses bør også være passe utfordrende og personen må føle at den bidrar til et større fellesskap.

Det å motivere ansatte til å yte bedre, og trives bedre med arbeidsoppgavene de har blitt tildelt er ikke nødvendigvis så lett, «hva skal til for å motivere mine ansatte?» er et spørsmål ledere har stilt seg i all tid. Ved økt motivasjon og trivsel, kommer økt produktivitet og omsetning. Til hjelp for deg har vi har utviklet et HRM-system som er tilrettelagt for tettere oppfølging av ansatte. Systemet har egen medarbeider- og samtalefunksjonalitet med egendefinerte samtalemaler, slik at du som leder husker å stille alle de riktige spørsmålene og at samtalene blir utført profesjonelt.

Som leder får du også varsler på epost når en samtale nærmer seg, slik at du kan forberede deg på samtalen med den ansatte og lese referat fra tidligere samtaler, så du kan følge opp den ansatte fra der dere slapp. Sett opp mål med tilhørende tiltak, snakk med den ansatte, og hør om personen har fulgt tiltaksplanen og om det er mer som skal til. Du som leder følger opp de ansatte mer strukturert, de ansatte blir bedre ivaretatt, og du øker tilliten til dine ansatte.

Del innlegg:

Vi i 4human leverer moderne og skybaserte HR-systemer, og har en av de mest komplette, funksjonsrike og integrasjonsvennlige HRM-løsningene i Norge. Konsernet leverer også kvalitet- og styringssystemer for HMS. Vi i 4human jobber for å forenkle og forbedre din jobbhverdag.

Vårt motto: Vi setter mennesket i sentrum!

Ta kontakt med oss

* Ditt personvern er viktig for oss. Du kan når som helst trekke samtykke tilbake og endre dine e-post preferanser.

Vi i 4human leverer moderne og skybaserte HRM- og kvalitetsstyringssystemer med tilhørende konsulenttjenester. Vi jobber for å forenkle og forbedre din hverdag.

Vårt motto: Vi setter mennesket i sentrum!

Ta kontakt med oss

* Ditt personvern er viktig for oss. Du kan når som helst trekke samtykke tilbake og endre dine e-post preferanser.